مطالب مرتبط با کلید واژه

نیروهای ناتو


خروج نیروهای ناتو و ابهام در آینده افغانستان
آیا نیروهای امنیتی افغانستان توان تامین امنیت را دارند؟

خروج نیروهای ناتو و ابهام در آینده افغانستان

دکتر سید وحید ظهوری حسینی رییس موسسه الکوثر افغانستان و استاد دانشگاه کابل در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی بر این عقیده است حضور 13 هزار نفری نیروهای خارجی در قالب مشورت و آموزش ادامه خواهد داشت.

ادامه مطلب
آمریکا قبل از 2014 جنگ دیگری به راه می اندازد؟
خداحافظی ژنرال آلن با کابل

آمریکا قبل از 2014 جنگ دیگری به راه می اندازد؟

وحید مژده سخنگوی جبهه وحدت ملی افغانستان و تحلیل گر مسایل افغانستان در گفتگو با دیپلماسی ایرانی با اشاره به پایان ماموریت ژنرال آلن معتقد است با توجه به رفتارهای آمریکاییها در افغانستان این مسئله از احتمال به دور نیست که آنها قبل از پایان سال 2014 قصد به راه انداختن یک جنگ بزرگ را در این منطقه داشته باشند.

ادامه مطلب