مطالب مرتبط با کلید واژه " عضویت "


ایران عضو ناظر شانگهای می ماند؟

موضوع عضویت ایران در واقع نشات گرفته از تفکر گروهی از سیاستمداران اصولگرای کشور است که سیاست همکاری با شرق را مورد توجه قرار داده و نزدیک شدن به قدرتهای منطقه ای را مورد تاکید قرار می دهند.

ادامه مطلب