مطالب مرتبط با کلید واژه " اوپک گازی "


کشورهای صادرکننده گاز در آستانه فصلی نو
نشست تهران اوپک گازی را فعال می‌کند؟

کشورهای صادرکننده گاز در آستانه فصلی نو

محمدمهدی مظاهری، استاد دانشگاه در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می‌نویسد: نوع روابط ایران، روسیه و قطر و راهبرد هر کدام برای تعقیب منافع خود در حوزۀ انرژی، تأثیر تعیین کننده‌ای بر عملکرد و جایگاه مجمع کشورهای صادرکننده گاز داشته است.

ادامه مطلب
منافع گازی تهران در سایه منافع جمعی است
نقش ایران در سازمان مجمع صادرکنندگان گاز

منافع گازی تهران در سایه منافع جمعی است

دیپلماسی ایرانی در گفتگوی خود با سید محمدعلی خطیبی، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران به بررسی به ثمر نشستن اوپک گازی و نقش ایران در این مجمع پرداخته است.

ادامه مطلب