مطالب مرتبط با کلید واژه

ادوارد اسنودن


وقتی یک خودی آمریکا را کیش و مات کرد
از جولیان آسانژ تا ادوارد اسنودن

وقتی یک خودی آمریکا را کیش و مات کرد

محمد فرهاد کلینی کارشناس ارشد مسائل استراتژیک در گفتگو با دیپلماسی ایرانی با اشاره به این که موضوع ادوارد اسنودن برای امریکا امری حیثیتی است تاکید می کند که ایران و دیگر کشورهای متضرر باید از واشنگتن شکایت کنند

ادامه مطلب