مطالب مرتبط با کلید واژه " غیر مقیم "


ایران و انگلیس میانجی ها را کنار گذاشتند
یک گام بزرگ تا برقراری روابط دیپلماتیک کامل

ایران و انگلیس میانجی ها را کنار گذاشتند

سفارتخانه های ایران و انگلیس در پایتخت ها تعطیل باقی می مانند تا اینکه دو طرف در مورد از سرگیری روابط کامل دیپلماتیک تصمیم گیری کنند. انگلیس می گوید هنوز در این زمینه تصمیم گیری نکرده و حرکت در این مسیر به پیشرفت در رویکرد گام به گام بستگی دارد.

ادامه مطلب