مطالب مرتبط با کلید واژه

روابط اقتصادی


رویکرد روسیه در استفاده سیاسی از روابط اقتصادی از قدرت آن کاسته است
نقش روسیه در خاورمیانه و شمال آفریقا (بخش بیست و هشتم و پایانی)

رویکرد روسیه در استفاده سیاسی از روابط اقتصادی از قدرت آن کاسته است

دنبال کردن اهداف سیاسی از طریق اهداف اقتصادی یک ساختار شکننده اقتصادی ایجاد کرده و سبب شده روسیه به عنوان یک قدرت اقتصادی، نسبتا ضعیف باقی بماند و از قدرت کافی برای انجام حرکات سیاسی در قلب منافع اقتصادی برخوردار نباشد. طنز این وضعیت متناقض این است که روسیه برای اینکه بتواند با موفقیت منافع اقتصادی را تحت نفوذ منافع سیاسی قرار دهد، باید از موضع قدرت اقتصادی کار کند و تنها راهی که می تواند به چنین قدرتی دست یابد این است که به طور هماهنگ در راستای تجارت آزادتر تلاش کند. متاسفانه، بدون ارتقاء نهادهای داخلی مربوط به تجارت و سرمایه گذاری، هم روسیه و هم بسیاری از کشورهای منطقه مِنا در گسترش همکاری های اقتصادی به طور کلی، و به طور ویژه با یکدیگر، مسیر دشواری پیش رو خواهند داشت.

ادامه مطلب
روسیه در منطقه منا از خاکستر اتحاد جماهیر شوروی برخاست
نقش روسیه در خاورمیانه و شمال آفریقا (بخش بیست و چهارم)

روسیه در منطقه منا از خاکستر اتحاد جماهیر شوروی برخاست

«سیاست های روسیه [در منطقه مِنا] با تلاش برای کسب اعتبار تعیین می گردد... اما گذشته از تمایل عمومی برای ثبات در تجارت و تجارت با منطقه، انگیزه اصلی این رویکرد یک دیدگاه خاص روسی برای خاورمیانه نیست و بیشتر به این باور مربوط است که روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ باید در چنین منطقه مهمی ایفای نقش کند.»

ادامه مطلب
پکن دوست موقت اروپایی ها
اقتصاد چین اروپا را به زانو در خواهد آورد؟

پکن دوست موقت اروپایی ها

دکتر محسن شریعتی نیا، کارشناس مسائل چین در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی معتقد است به موازات تعمیق و تشدید بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا، موازنه موجود در روابط چین و اروپا به نفع چین در حال تغییر است.

ادامه مطلب
ایران مکمل اقتصاد افغانستان است
روابط اقتصادی تهران-کابل تحت فشارهای واشنگتن

ایران مکمل اقتصاد افغانستان است

محسن پاک آیین،‌ رییس ستاد افغانستان در گفتگویی با دیپلماسی ایرانی‌ در مورد روابط اقتصادی ایران و افغانستان و فشارهای آْمریکا بر افغانستان برای کاهش این روابط معتقد است مسئولین افغانی به درستی می دانند که قطع روابط تجاری و ترانزیتی با ایران، آسیب‌ های زیادی به اقتصاد افغانستان وارد می‌کند

ادامه مطلب
تعهد به سیاست؛ عدم تعهد به اقتصاد
برگزاری نشست غیر متعهدها چه سودی دارد؟

تعهد به سیاست؛ عدم تعهد به اقتصاد

دکتر فرهاد خرمی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با دیپلماسی ایرانی با اشاره به برگزاری نشست سران عدم تعهد در تهران معتقد است در این نشست با تحریم های ایران مخالفت خواهد شد ولی تاثیر این موضوع را باید در عمل دید.

ادامه مطلب