مطالب مرتبط با کلید واژه " گروه تماس "


مسافران تابستانی ترکیه
جلیلی، اشتون، دمپسی و ابراهیمی

مسافران تابستانی ترکیه

سفر غافگیر کننده سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و عضو ارشد مذاکرات هسته ای در حالی به ترکیه انجام شده است که به طور همزمان مقاماتی از آمریکا، اروپا و همچنین نماینده سازمان ملل در امور سوریه در ترکیه حضور دارند.

ادامه مطلب
افزایش شانس طرح مرسی با حضور ایران
تلاش مصر برای فرونشاندن بحران در سوریه

افزایش شانس طرح مرسی با حضور ایران

رویکرد مرسی می تواند ساختار های معمول ناشی از اختلاف در منطقه را تغییر دهد. اختلافاتی که بین کشور های متحد آمریکا مانند مصر و عربستان سعودی از یک سو و ایران از سوی دیگر وجود دارد.

ادامه مطلب