مطالب مرتبط با کلید واژه " قانون اساسی افغانستان "


جدال با سنت های زن ستیز ادامه دارد
شکریه بارکزی در گفتگوی اختصاصی با دیپلماسی ایرانی:

جدال با سنت های زن ستیز ادامه دارد

نماینده دو دوره کابل در مجلس افغانستان با اشاره به نقش خود در تدوین قانون اساسی این کشور تاکید می کند که هنوز حقوقی که قانون برای زنان تعیین کرده است به شکل تمام و کمال در جامعه افغانستان اجرایی نمی شود و شاید به بازه زمانی 50 ساله برای تحقق کامل آن نیاز باشد.

ادامه مطلب