مطالب مرتبط با کلید واژه " ابرهیم جعفری "


درخواست از ایران برای مقابله با داعش طبیعی است
گفت وگوی دیپلماسی ایرانی با وزیر امورخارجه عراق:

درخواست از ایران برای مقابله با داعش طبیعی است

ابراهیم جعفری، وزیر امور خارجه عراق در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی بیان می کند: درخواست از ایران برای مبارزه با داعش امری طبیعی است و در این رابطه مشکلی وجود ندارد.

ادامه مطلب