مطالب مرتبط با کلید واژه

حافظ منافع


لندن دیپلمات های ایرانی را نمی پذیرد
درخواست تهران برای بازگشایی بخش کنسولی در انگلیس

لندن دیپلمات های ایرانی را نمی پذیرد

انگلیس به شمار معدودی از دیپلمات های ایرانی اجازه می دهد به این کشور سفر کنند تا هماهنگی های لازم در بخش حافظ منافع ایران در سفارت عمان را به عمل آورند اما آنها باید پس از زمان مشخصی که به طور محدود تعیین شده، خاک انگلیس را ترک کنند.

ادامه مطلب