مطالب مرتبط با کلید واژه

مهین سیامنصوری


برجام آزمون اتحادیه اروپا در قبال اقدامات ترامپ
امریکا از تحریک ایران خودداری کند

برجام آزمون اتحادیه اروپا در قبال اقدامات ترامپ

مهین سیامنصوری کارشناس ارشد دیپلماسی گرایش صلح و امنیت: همراهی با ترامپ و دست گذاشتن روی حساسیت های امنیتی ایران پیامدهای منفی را در منطقه و جامعه بین المللی به دنبال دارد.

ادامه مطلب
ترامپ به عواقب به هم زدن برجام فکر نکرده است
اقدامی خطرناک و بحران آفرین

ترامپ به عواقب به هم زدن برجام فکر نکرده است

مهین سیامنصوری، کارشناس ارشد دیپلماسی گرایش صلح و امنیت: آمریکا یک دستاورد بزرگ در حوزه خلع سلاح کسب کرد و در عوض تحریم های اعمال شده بر ایران که به خاطر موضوعات هسته ای بود برداشته شد. برجام تنها الگویی موفق در حوزه خلع سلاح هسته ای است: آن هم از نوع پیشگیرانه و بس.

ادامه مطلب
ترامپ ریسک بازنگری را به جان نمی خرد
با وجود شعارها

ترامپ ریسک بازنگری را به جان نمی خرد

مهین سیامنصوری، کارشناس ارشد دیپلماسی: تصویب قطعنامه از طریق شورای امنیت توسط آمریکا خود به خود ایران را مصمم خواهد کرد تا به شرایط قبل از توافق برگردد و برنامه هسته ای خود را با شتاب هر چه بیشتری دنبال کند.

ادامه مطلب
واکنش بدبینانه به دونالد ترامپ یا غمگینانه برای هیلاری کلینتون

واکنش بدبینانه به دونالد ترامپ یا غمگینانه برای هیلاری کلینتون

مهین سیامنصوری، کارشناس ارشد دیپلماسی: آیا پیروزی ترامپ غیرمنتظره بود؟ ترامپ کاندیدی نامتعارف و ناآشنا به عالم سیاست بود که توانسته بود با وجود تلاش هم حزبی هایش از انتخابات درون حزبی به کاندید نهایی حزب جمهوریخواه تبدیل شود.

ادامه مطلب
ترامپ یا هیلاری؛ هر دو برای ایران دشوارند

ترامپ یا هیلاری؛ هر دو برای ایران دشوارند

مهین سیامنصوری،کارشناس ارشد دیپماسی، صلح و امنیت: ایران با آمریکا یک توافق دارد که برای دو طرف از اهمیت خاصی برخوردار بوده است نزدیکی و تغییر به این توافق آن چنان با ریسک و هزینه همراه هست که هیچکدام، آن را به هم نخواهند زد، اما دایره اختیارات اجرای توافق از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ادامه مطلب
هراس از ایران یا ایران هراسی
آیا ایران بعد از توافق برای غرب خطرناک است؟

هراس از ایران یا ایران هراسی

آیا حمله عربستان به یمن واکنشی بود در مقابل ایران و ترس از ایران بعد از توافق هسته ای؟ قطعا جواب منفی است .

ادامه مطلب