مطالب مرتبط با کلید واژه

سینا


نقشه داعش برای اشغال سینا
السیسی ممکن است از اسرائیل کمک بخواهد

نقشه داعش برای اشغال سینا

به گفته یکی از تحلیلگران اسرائیلی داعش در نظر دارد سینا را به اشغال خود در آورد و از آن جا به غزه حمله کرده و آن جا را نیز تصرف کند.

ادامه مطلب
همکاری تاکتیکی حماس با داعش در غزه
منافع ایجاب کرده است

همکاری تاکتیکی حماس با داعش در غزه

از یک سو حماس با شبکه داعش در سینا هماهنگی و همکاری نزدیکی دارد اما از سوی دیگر هم‌زمان از فعالیت‌های شدید خود علیه سلفی‌هایی که تمایل به داعش دارند در داخل نوار غزه نیز به هیچ وجه نکاسته است.

ادامه مطلب