منطق را فدای احساس نکنیم

ایران و شهادت سردار سلیمانی

۱۴ دی ۱۳۹۸ | ۰۸:۰۰ کد : ۱۹۸۸۶۰۸ نگاه ایرانی خاورمیانه
صادق ملکی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: در غلیان احساسات ناشی از شهادت سردار بزرگ ایران زمین و در شرایطی  که بر طبل جنگ و انتقام دمیده می شود، سخن از بردباری، صبر استراتژیک و گام برداشتن در مسیر عقلانینت، می تواند تهمت ترس و بزدلی را به همراه داشته باشد، اما نباید تهمت ترس مانع از گفتن نظر باشند، هر چند که خوشایند برخی نباشد.  
ایران و شهادت سردار سلیمانی

صادق ملکی، کارشناس مسائل سیاسی

دیپلماسی ایرانی: سردار قاسم سلیمانی، قهرمان ملی ایران آنقدر بزرگ و عزیز است که می توان روزه سکوت را به حرمت خون پاک او شکست و دمی از دلخورهای ناشی از بی تدبیری ها گذشت.

در غلیان احساسات ناشی از شهادت سردار بزرگ ایران زمین و در شرایطی  که بر طبل جنگ و انتقام دمیده می شود، سخن از بردباری، صبر استراتژیک و گام برداشتن در مسیر عقلانینت، می تواند تهمت ترس و بزدلی را به همراه داشته باشد، اما نباید تهمت ترس مانع از گفتن نظر باشند، هر چند که خوشایند برخی نباشد.  

با وجود آنکه رهبران ایران و امریکا بارها اعلام کرده اند به دنبال جنگ نبوده و جنگی نخواهد شد، اما وقایع عراق و به دنبال آن شهادت سردار سلیمانی و .... می تواند عامل جنگ، هرچند محدود شود. بر همین مبنا چون گذشته، من همچنان جنگ را آنقدر دور نمی بینم که برای صلح تلاش نشود. با تغییر ذهنیت ها و سیاست های کلان در کشور، می شد به امروز نرسید، اما نشد. با این وجود هنوز دیر نشده و می توان جلوی فاجعه های بدتر و بزرگتر را گرفت. اگرچه همگی می دانیم که شهادت آرزوی مردی از جنس سلیمانی بود، اما باید خون گریست که بخش مهمی از شهادت سردار نه ناشی از برنامه ریزی و جسارت امریکا، بلکه از اهمال ما بوده است. سردار مورد کین تمام دشمنان ایران بود و از عمده هدف های سرویس های امنیتی و تروریستی بود. کیست که نداند او سال هاست که هدف اول دشمنان ایران، به خصوص امریکا بوده است. شکاف ها و ضعف های اطلاعاتی و امنیتی بدون شک در شهادت سردار سهم بسزایی داشته است. در شرایط و روزهایی که بیش از هر زمانی ایران محتاج سردار سلیمانی بود، نباید این چنین می شد. امروز دیگر سردار سلیمانی میان ما نیست اما یادمان باشد که او تنها سردار جنگ نبوده، بلکه مرد مذاکره و تدبیر فتح و پیروزی بدون جنگ هم بوده است. در تالم ناشی از شهادت سردار بی شک انتقام اولین حربه و راهکار برخواسته از غلیان احساسات است اما بدانیم که هر خون و هر اقدامی، بی تلافی نخواهد ماند. اندیشیدن به مقیاس و قدرت عمل متقابل، باید راهنمایی رسیدن به بهترین اقدام ممکن در مواجهه با شهادت سردار سلیمانی باشد. در واکنش به شهادت سردار باید برای هر اقدام نه یک بار بلکه چندین بار با توجه به تمام جوانب آن اندیشید. باید از دایره و بن بست انتقام، راهی به منطق صلح یافت هرچند که این سخن در این شرایط بسیاری را آشفته و عصبانی کند. در اوج احساسات باید گام ها در مسیر عقلانیت باشد. عراق را می توان به سرزمین سوخته ایران و امریکا تبدیل کرد، اما این آتش به خرمن نه تنها ایران بلکه به منطقه کشیده شده و می تواند فجایعی غیرقابل جبران بوجود آورد. همانگونه که بارها گفته و نوشته ام جنگ ها به یکباره آغاز نمی شوند. جنگ ها در شیبی آرام بسترسازی شده و ناگهان با تندباد و حادثه ای شعله جنگ برافروخته می شود. نباید با تندبادها همراه شد. باید با تدبیری که همراه حکمت است به مصلحتی اندیشید که عزت ایران حفظ شود. در تشدید تقابلات ایران و امریکا خط قرمز هر راهکاری و هر کسی که  به ایران و ایرانیان می اندیشد، باید حفظ ایران باشد. نباید در این مقطع به  دام ترامپ دیوانه افتاد. امروز  گرگ های منطقه دندان تیز کرده اند که از ایران سهمی برای خویش بگیرند. دردناکتر از شهادت سردار سلیمانی دردی نیست، اما یقین دارم که چشم های نافذ او همچنان نگران ایران و ایرانیان است. باید هر گام و تصمیمی محاسبه دقیق شود و نگاه بلند مدت استراتژیک داشت. نباید از وارد شدن اتهام ترس هراسید. نباید وارد توطئه ای شد که همزمان ما را با امریکا و متحدین منطقه ای او درگیر کند. سردار به آرزوی خویش رسید و ما در غم فقدان و عزای او بی تدبیرو بدون محاسبات حرکت نخواهیم کرد. حسرت دشمنانی که در پی از بین بردن ایران، این نام تاریخی هستند را بر دلشان خواهیم گذاشت. ما بعنوان ایران و ایرانی روزهای سخت تری از امروز داشته و سرداران بسیاری چون سلیمانی را از دست داده ایم اما قامتامان همچنان سرافراز مانده است. تاریخ معاصر گواه این سخن است. ما به عنوان ایران و ایرانی یاد گرفته ایم در سخت ترین شرایط  تاریخی هنر بقا داشته باشیم.

نکته آخر آنکه باید این فهم را به عمل تبدیل کنیم که بازی سیاست، بازی قدرت و عمل ممکن است. نباید بدون محاسبه دقیق قدرت خویش، به تقابل رفت. باید سیاست ها را با توجه به ظرفیت ها تنظیم کرد. شهادت سردار سلیمانی قهرمان ملی ایران و اسطوره مقاومت در منطقه اگرچه مایه اندوه و حسرت ما شده لیکن این عمل واشنگتن اثبات کننده چهره خشن و عریان امریکایی است که از دست زدن به هیچ قباحتی، ابا ندارد. نباید با اقدامی غلط، پایان ماجرای  تقابل ایران و امریکا را به تحقیر ملی کشید. ما باید برد برد را نه بر اساس پنچاه و پنجاه بلکه بر اساس ظرفیت تعریف کنیم. اعتماد و باور به امریکا ساده لوحی است اما انکار قدرت امریکا و تاثیرگذاری آن بر معادلات، ساده لوحی بزرگتر است. امریکا خدای ژاپن ها را کشت، اما ژاپن ماند. نباید خطا کرد و در دامی افتاد که بقای ایران به خطر افتاد. 

مرثیه های بسیار  برای زخمه ناشی از شهادت سردار سیلمانی خواهیم سرود و عمل امریکا و اعتراف واشنگتن در به شهادت رساندن سردار را فراموش نکرده و همواره  آن را در عقبه ذهنی خود خواهیم داشت اما گام هایمان نه بر اساس احساس، بلکه بر پایه عقلانیت بر خواهیم داشت.

کلید واژه ها: صادق ملکی سردار قاسم سلیمانی جمهوری اسلامی ایران


( ۱۸ )

نظر شما :

مهدی ۱۴ دی ۱۳۹۸ | ۰۸:۴۳
دوست عزیز. قطعا کسی مخالف اقدام از سر عقلانیت نیست. اما اگر عقلانیت از جنس اقدام متقابل ضعیفتر باشد، قطعا از عقلانیت کم بهره خواهد بود. چرا که اولا ترامپ در آستانه انتخابات نمی تواند از سر احساس آمریکا را وارد جنگ با کشوری بزرگ در منطقه خاورمیانه کند. ثانیا عدم اقدام متقابل قطعا موجب تضعیف و سرخوردگی نیروی اجتماعی عظیمی چون جریان مقاومت خواهد بود که از دست دادن چنین نیروی عظیمی یعنی از دست دادن نمای اقتداری که بواسطه آن مردم منطقه این اعتماد بنفس را یافته اند که در سایه انسجام و اتحاد ظرفیت مقابله با استکبار را دارند. اعتماد بنفسی که هر روز بر دامنه آن افزوده می شود بگونه ایکه می توان امروز آنرا تنها ظرفیت قابل توجهی دانست که توان برآورده ساختن آروزی دیرینه همه ما که همان اتحاد مسلمین در برابر استکبار است، دارست. مضافا اینکه کشورهای بزرگی چون روسیه و چین نیز امروز ایران را بواسطه رهبر چنین جریانی ، شایسته توجه و همکاری نظامی تا حدی دانسته اند که علی رغم حساسیت آمریکا دست به مانور نظامی در منطقه خلیج فارس زنند. خداوند در قرآن فرموده که اگر مشرکین بر شما تعدی کردند شما متقابلا بر انها تعدی کنید و آنها باید در شما درشتی ببینند تا جرات تعرض مجدد ننمایند. اقدام ما قطعا نمی تواند ونباید جنگ با اسرائیل یا محو حیفا و عکا باشد اما قطعا باید بیشتر از اقدامی که آنها انجام داده اند باشد.
محمد ۱۴ دی ۱۳۹۸ | ۰۸:۴۶
واقعا این یادداشت بسیار واقع گرایانه است. آمریکا ، داعش یا عراق نیست که با سه یا شش موشک ایران عقب نشینی کند. تاریخ نشان داده که جمهوری خواهان از دست زدن به هیچ اقدامی ابایی ندارند و حتی ممکن است به سراغ بمب اتم بروند. در این شرایط جنگ یعنی نابودی ایران از یک جهتی هم باید دست از شعار های تند برداشت که در اینگونه مواقع انتظارات از نظام را بالا نبرد
امیر ۱۴ دی ۱۳۹۸ | ۰۸:۴۸
آمریکا بارها گفته هشدار نمیدهد بلکه دارد رسما تهدید میکند اما کو گوش شنوا! حالا باز دارن به مقامات ما میگن دفعه بعدی در ایران اقدام خواهیم کرد اما هنوز عده ای در تخیلات جنگ های نیابتی سیر میکنند! عزیز من دیگر دوران جنگ های نیابتی تمام شد! آمریکا ضربه بخورد ایران ضربه چند برابر میزند و کاری میکنند که فرصت سوزاندن عراق را پیدا نکنیم!
پاسخ سریع، محکم و بازدارنده ۱۴ دی ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۲
کدام رفتار سپاه قدس سلیمانی غیر عاقلانه بود که اینچنین جناب ملکی دعوت به عقلانیت می کند. چه فرقی بین مفاد این مقاله و بیانیه دومینیک راب وزیر خارجه انگلستان است. جناب ملکی یک بار با دقت بیانیه مذکور را ببیند. در فضای دیپلماتیک دعوت جناب ملکی و وزیر خارجه انگلستان به عنوان دو فرد عاقل و دلسوز منافع ایران به«دعوت به خویشتنداری»! دقیقا به معنای «پاسخ حداقلی و بدون هزینه» است. سوال این است که آیا چنین موضعی در مقابل امریکای ترامپ عاقلانه و بازدارنده از اقدامات بعدی است؟ جناب ملکی، موضع احساساتی از روی خشم غلط است همان طور که موضع احساساتی برخی دوستان شما از روی ترس هم کشور را به این نقطه کشانده است. یقینا پاسخی دیرهنگامی که قاطع و کوبنده نباشد، ندادنش بهتر است.
پویا علامه ۱۴ دی ۱۳۹۸ | ۰۹:۳۲
آقای استراتژیست، اگر نزنی، بیشتر و بیشتر خواهی خورد. فردا باید خود تو از خانه‌ات دفاع کنی. انتقام برای جلوگیری از شهدای بیشتر است.
ايراني ۱۴ دی ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۰
من هم معتقدم که با تدبیر چنان پاسخی به امریکا داده بشه که جرأت تکرار همچین خبطی رو نداشته باشه همین یک بهانه برای فراری دادن امریکا از منطقه کافیست ولی متاسفانه با این دست مقالات ادم یاد جنگ صفین میفته هنوز ۲۴ ساعت از شهادت اون سردار نگذشته ولی ابوموسی ها دارن اینگونه تاریخ رو تکرار می کنن
هومن ۱۴ دی ۱۳۹۸ | ۱۹:۴۰
اری به عقلانیت نه به جوزدگی و احساسی برخورد کردن. نباید با یک تصمیم اشتباه کشور به جنگ کشاند که برنده اصلی ان عربستان سعودی وهابی واسراییل هست.نابودی زیرساخت های ایران یعنی عقبگرد اساسی. کسانی که حرف از انتقام میزنند بهتر تاریخ مطالعه کنند مخصوصا تاریخ صد سال گذشته ایران یا المان و ژاپن بعد از جنگ که ویرانه ای بیش نبودند و المان هنوز بخاطر نابودی اروپا سرزنش میشه
saeed ۱۴ دی ۱۳۹۸ | ۲۰:۴۱
آقای ملکی همون کسی هستند که حضور امثال قاسم سلیمانی رو در عراق و سوریه غلط می دونستند و در باره مقاومت مردم این کشورها در برایر جنایات داعش می گفتند شرایط کلنگی سوریه و سرزمین ویران یمن با ایران مواجهه شده با حمله مغولان تفاوت چندانی ندارد. اگر این پیروزیست، دیگر نباید نوشت و تحلیل کرد. تصور کنید قبل از زدن پهباد ایرانی نظر آقای ملکی رو می پرسیدیم می گفتند سفرت آخرت شما آخرت ایران را رقم خواهد زد. آقای ملکی جنگ خیلی وقته شروع شده شما فکری برای خود و همفکران خودتان بکنید.
ممقانی ۱۴ دی ۱۳۹۸ | ۲۲:۴۳
حسن کچل با کچل حسن گفتن در ادبیات هست و در کچل بودن حسن هیچ اتفاقی نمی افتد . شما هم با دمیدن در صبر و فلان ترس شدید خود را پنهان می کنید و بس و بدانید که آنها که می زنند مثل آرامکو- چنان می زنند که آخرین درجه محاسبات در آن دنیا را به حیرت آورد و اصل مهم غافلگیری آقای عزیز که ترس را تئوریزه می کنی زمانی امام ره در کوران جنگ فرمودند ناو آمریکا را بزنیم که به گلوله ژ-3 هم شاید محتاج بودیم و کسانی که مانع نظر امام شدند شاید خود و یا دوستانشان الان ب اریکه ریاست دولت هستند واین آمریکای خبیث را در طمع خام انداخته اما کور خوانده اند ، آنها ولایت الهی را نمی توانند درک کنند که اگر درک می کردند مومن می بودند و نه کافر وعده خا و وعده بنده خالص اش حق هست و والسلام
علی ۱۴ دی ۱۳۹۸ | ۲۳:۲۱
اگر واقعا قراره جواب عاقلانه داد باید به امریکا حمله کرد تا دیگه نخواد در امنیت ملی ما دخالت کنه وگرنه فردا داخل تهران باید شاهد این عملیات باشیم
سهراب ۱۴ دی ۱۳۹۸ | ۲۳:۴۱
ایشان به گفته خودش یک سرباز ایران یا ولایت یا هر دو بوده. بنابراین از هر حرکتی که ایران یا ولایت در معرض خطر جدی قرار بدهد باید پرهیز کرد.
ابراهیم قدیمی ۱۴ دی ۱۳۹۸ | ۲۳:۵۳
مجموعه موفقیت های کوچک وپی در پی موفقیت های بزرگ است. جهان به این بزرگی از انتگرال اضافات جزئی در طول مدت زمان است.
حسنی ۱۵ دی ۱۳۹۸ | ۰۱:۰۴
قرآن فصل الخطاب است . فاعتدوا بمثل ما اعتدوا علیکم ... والسلام
شهریار ۱۵ دی ۱۳۹۸ | ۰۶:۳۳
به استحضار باید برسانم که با این منطق در طول تاریخ نباید کاری در مقابل زیاده خواهی و تجاوز ستمگران صورت می‌گرفت و عافیت طلبی باید پیشه آزادگان و بزرگمردان ظلم ستیز می‌بود بس کنید جناب کارشناس با ترسو مشورت کردن به گفته مولا علی جایز نیست ما عاقلانه و سنجیده راهی پیدا میکنیم که آمریکا و نوکرانش را ادب کنیم و الان هم شروع شده گوشها و خوشتان را نیز کنید می‌شنوید و میفهمید سیلی در راه است
در جواب محمد ۱۵ دی ۱۳۹۸ | ۰۸:۵۹
متاسفانه داعش در عراق و سوریه از موشک های ما نمیترسید و دائم در حال پیشروی بود. حملات هوایی همین آمریکا بود که باعث عقب نشینی اونها در عراق و سوریه شد مخصوصا حملات دقیقی که فرماندهان اونها رو هدف قرار میداد و در آخر هم آمریکاییها بودن که البغدادی رهبر داعش را کشتند! دیگه با آمار و ارقام نمیشه بحث کرد! اینقدر ما در ایران تبلیغات و بزرگنمایی کردیم که به این نقطه خطرناک رسیدیم و حتی نخبگان ما هم جرات ندارند پس از اینهمه تبلیغات و شوراندن افکار عمومی دو کلمه حرف حساب و منطقی بزنند!
مسعود ۱۵ دی ۱۳۹۸ | ۱۹:۰۷
با شهادت حاج قاسم سلیمانی امریکا دچار یک شکست استراتژیک در رابطه با ایران شد و تمام حسابهای امریکا در مورد وضعیت داخلی ایران نقش بر آب شد !! به برکت خون شهید حاج قاسم سلیمانی بار دیگر ملت ما "متحد و یکپارچه "شد امیدوارم دولت و مسئولان درجه اول مملکت ما از این دستاورد شگرف ومهم به نفع استحکام جبهه ی داخلی نهایت استفاده را ببرند و از هر گونه ماجراجویی نسنجیده که عوقب آن قابل پیشبینی و کنترل نیست جدا خودداری شود.ما اکنون یک ملت یکپارچه ی متحد هستیم !
علی ۱۷ دی ۱۳۹۸ | ۱۳:۲۳
مطلب دقیقی بود ولی تجربه ثابت کرده ما ایرانی ها همیشه متوهم بودیم و زمان مناسب را در هیچ کاری لحاظ نکردیم راهی رفتیم بدون فکر و هنوز با توهم داریم می‌رویم حق مردم این نبود