با کارنامه ای سیاه و فهرستی از بدعهدی های گوناگون

جانیان اروپایی مدعی حقوق بشر شده اند

۰۸ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۵:۰۰ کد : ۱۹۹۱۷۸۵ اروپا انتخاب سردبیر
محمد حسین کبریا در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: جرم و جنایتی را نمی توان یافت که منشاء آن اروپا نباشد؛ از برده داری، خود برتر بینی، تبعیض نژادی، رهبری کودتاهای خونین و غارت، چپاول و تجاوز و استثمار مردم کشورهای دیگر گرفته تا جنگ های خونین جهانی، تفتیش عقاید، گیوتین، شکنجه و آدم سوزی و یهود ستیزی و ... تماما منشاء اروپایی دارند. چه بسا اروپا بخاطر چنین گذشته بسیار تاریک و سیاه و با هدف به فراموشی سپردن یا جبران جنایات گذشته خود، امروز با فرار رو به جلو عَلَم حقوق بشر را برافراشته و خود را ناجی بشر جلوه می دهد.
جانیان اروپایی مدعی حقوق بشر شده اند

نویسنده: محمد حسین کبریا، کارشناس روابط بین الملل

دیپلماسی ایرانی: مرور تاریخ تحولات جهانی مرتبط با قاره اروپا نشانگر فراوانی جرم و جنایات علیه بشریت و کشتارهای خونین، آوارگی ها و بی خانمانی های ده ها و شاید صدها میلیونی انسان های بی گناه اعم از مرد و زن، پیر و جوان و کهنسال و خردسال است. جرم و جنایتی را نمی توان یافت که منشاء آن اروپا نباشد؛ از برده داری، خود برتر بینی، تبعیض نژادی، رهبری کودتاهای خونین و غارت، چپاول و تجاوز و استثمار مردم کشورهای دیگر گرفته تا جنگ های خونین جهانی، تفتیش عقاید، گیوتین، شکنجه و آدم سوزی و یهود ستیزی و ... تماما منشاء اروپایی دارند. چه بسا اروپا به خاطر چنین گذشته بسیار تاریک و سیاه و با هدف به فراموشی سپردن یا جبران جنایات گذشته خود، امروز با فرار رو به جلو عَلَم حقوق بشر را برافراشته و خود را ناجی بشر جلوه می دهد. 

ظاهر امر نشانگر دفاع دولت های اروپایی از حقوق بشر است، ولی در باطن و پشت پرده، حقایق متفاوتی را شاهد هستیم؛ به طوری که همان خباثت ها و وحشیگری ها ادامه دارد و اروپا نخواسته یا نتوانسته است، خوی وحشیگری خود را کنار گذارد. نمونه بارز آن حمایت همه جانبه از ریاض و فروش سلاح های پیشرفته و تجهیزات نظامی از سوی انگلیس، فرانسه، آلمان و ... به رژیم جنایتکار سعودی برای کشتار مردم مظلوم یمن است که تا کنون بیش از یکصد هزار نفر از آنان را به کام مرگ فرستاده و میلیون ها نفر را با قحطی و گرسنگی و بیماری مواجه ساخته و موجب از بین رفتن تمامی زیرساخت های این کشور فقیر شده است. نمونه دیگر، پشتیبانی همه جانبه از جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی است که بدون اقدامات ضدبشری و سپس پشتیبانی اروپا، چنین رژیمی نمی توانست متولد شود تا به کشتار مردم مظلوم فلسطین اقدام کرده و موجب آوارگی میلیون ها فلسطینی شود. از عوامل مظلوم نمایی و تجاوزگری های رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین، یهودستیزی و یهودسوزی در اروپا بوده است.

باید بدعهدی یا عدم پایبندی به تعهدات را نیز به خباثت های دولت های اروپایی افزود که اثرات مخربی را علیه مردم کشورهای دیگر داشته است. می توان به ضرس قاطع مدعی شد که ایران از گذشته های دور طعم تلخ و کشنده تمامی خباثت های اروپا را چشیده است، چه در دوران استعمار و استثمار و چه در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357. قبل از انقلاب اسلامی، دخالت های دولت های اروپایی در ایران موجب نادیده گرفته شدن بی طرفی ایران در جنگ های جهانی اول و دوم جهانی و قحطی و در نتیجه تلفات میلیونی در ایران شد، بخش وسیعی از خاک و مردمان ایران در دوره های مختلف از سرزمین اصلی جدا شد، با کودتای 28 مرداد 1332 دولت مردمی سرنگون شد و ثروت های بسیاری از ایران به یغما رفت. پس از انقلاب نیز توطئه های گوناگون دولت های اروپایی از جمله پشتیبانی کامل آنها از رژیم صدام در تجاوز نظامی به ایران و تجهیز آن رژیم، خسارات جانی و مالی فراوانی را بر مردم ایران تحمیل کرد. هنوز بسیاری از رزمندگان و مردم عادی کشورمان متحمل درد و رنج فراوان به خاطر مصدومیت ناشی از به کار گیری تسلیحات شیمیایی تولید اروپا توسط رژیم صدام در زمان جنگ تحمیلی هستند.  

کشورهای اروپایی همیشه در مسیر رو به جلوی مردم ایران سنگ اندازی کرده و طی همراهی با رژیم تروریستی آمریکا و مشارکت در تحریم های ظالمانه آن رژیم، فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی گسترده ای را به مردم کشورمان آورده اند. هر چند رژیم تروریستی آمریکا با خروج از برجام، نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل و راه اندازی تروریسم اقتصادی، فرهنگی و اخیرا پزشکی علیه مردم کشورمان، موجبات درد و رنج فراوان مردم ایران شده؛ ولی بی عملی کشورهای اروپایی و پایبند نبودن آنها به تعهدات خود در قبال ایران، اگر سهم بیشتری در این درد و رنج نداشته باشد، قطعا سهم کمتری ندارد. امروز اروپا به جای پایبندی به تعهدات خود در برجام و اجرای آنها، تنها به شعار حفظ برجام بسنده کرده و آن را در آستانه فروپاشی قرار داده است. اروپا با چنین عملکردی ثابت کرده است که نمی تواند بازیگری تاثیر گذار در صحنه جهانی باشد و نمی توان آن را مستقل از آمریکا تصور کرد. 

امروز کشورهای اروپایی پناهگاه امنی برای فعالیت های ضد انقلاب و گروه های تروریستی چون منافقین و الاهوازیه شده و آنها به واسطه پشتیبانی مقامات اروپایی، اهداف پلید خود را علیه کشورمان پیگیری می کنند. دولت های اروپایی علی رغم چنین سابقه بسیار تاریک و سیاه در قبال ایران، همیشه مدعی بوده و موضعی پرسشگرانه و مطالبه گرانه به ویژه در زمینه حقوق بشر داشته اند. در حالی که عملکرد گذشته و حال اروپایی ها هیچ سنخیتی با حقوق بشر ندارد، مدعی نقض حقوق بشر در ایران بوده اند و دوست دارند خود را ناجی مردم ایران معرفی کنند.

بود و نبود نقض حقوق بشر در ایران یک بحث است و مطالبه گری کشورهای اروپایی در این زمینه، بحث دیگری است. اروپا به لحاظ حقوقی، سیاسی و اخلاقی در جایگاهی نیست که بتواند به مطالبه گری از مردم ایران بپردازد. آنکه باید مطالبه گری کند، مردم ایران است که شاهد آثار سوء و مخرب مواضع، اقدامات و رفتارهای مزورانه ی کشورهای اروپایی در سرنوشت خود هستند. قطعا دست دولتمردان ذیربط و دستگاه دیپلماسی کشورمان از اسناد، شواهد و مدارک مرتبط با آثار سوء رفتار اروپاییان روی زندگی مردم ایران، پُر است و در تعاملات خود با مقامات اروپایی، آنها را ارائه داده و به مطالبه گری می پردازند. آنها به خوبی واقفند که سکوت در قبال مطالبه گری کشورهای اروپایی آنها را جریتر کرده و فشارها روی مردم کشورمان را مضاعف می کند. مقامات کشورمان بارها در این زمینه موضع گیری های موثری داشته اند و انتظار می رود که برای احقاق حقوق مردم کشورمان در عین حفظ روابط دیپلماتیک، بیش از پیش به مقابله با زیاده خواهی های کشورهای اروپایی، بپردازند. 

کلید واژه ها: حقوق بشر اتحادیه اروپا اروپا کمیسیون حقوق بشر


( ۹ )

نظر شما :

ابراهیم قدیمی ۰۸ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۹:۰۰
فقز زیشه ای اقتصادی ایران در اثر دوجنگ اول ودوم جهانی است. که از توحش اروپائیان صنعتی شده ودر نظر خود قدرتمند شده سرچشمه میگرفت.درجنگ اول بخشهائی اشغال ومیلونها انسان در اثر گرسنگی وقحطی ازبین رفتند ودر جنگ دوم ایران کاملا بدون هیچگونه مسئولیتی اشغال گردید. به تصور من کمک رسانی به روسیه بهانه بو که ایران راسا میتوانست انجام دهد. کمک زیادی هم نسبت به تجهیزات مصرف شده مطرح نبود ونشد ..شرکت نفت ایران وانگلیس و تاراج منابع نفتی بی محاسبه ایران بدون حضور دولتی وحفظ ان منظور انها بود.اروپائیان هیچگاه به اسیا وافریقا بعنوان کشورهای مستقل نگاه نکردند وهنوز هم نگاه نمی کنند . اسیا وافریقا بازار مصرف و مواد خام وانتقال سرمایه های جمع شده در اثر تجارت با انها توسط کارگزاران انها برای انها است.. از نظر انها این قاره ها مستعمراتی اروپا است.مستعمره نظامی نیست مستعمره اقتصادی.. پرزیدنت ترامپ نا دانسته خدمتگزاری بی منتی به ایران کردند . تحریم اقتصادی . قطع این وابستگی همیشگی دردریافت کالا درمقابل مواد خام. باید دست وقلم پرزیدنت ترامپ را بوسید.تبارک الاه احسن الپرزیدنت ها.. پرزیدنت ترامپ از تحریم های شما متشکریم.داستان ان گل خوار مولانا راشنیده اید. که گل خواری رفت شکر بخرد . سنگ ترازوی شکر فروش از گل بود. تا شکر فروش رفت شکر بیاورد او از گل سنگ ترازو میخورد .شکر فروش می دید ومیگفت بیشتر بخور.. شکرمال من گل مال تو. این ات واشغال های صنعتی وتوپ و تانک؟وطیاره تان بیخ ریش خودتان..
Iranian ۰۸ خرداد ۱۳۹۹ | ۲۳:۱۲
Excellent article that should be rewarded with academic prize.
من که نبودم ۰۹ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۹:۰۴
حتمأ نارحت است که ملت ایران اینهمه عزت احترام بدست آوردن در جهان.عزتی من خودم نزدیک به سه دهه است که در اروپا بسر میبرم تنها چیزی که ندارند دمکراسی و حقوق بشر است؟! بله اگر مسئله داماد ترامپ باشد هم دمکراسی وجود دارد هم حقوق بشر ولی فقط برای مسئولین و بزرگان کشورها.جنایت انجام میدهند و بعدأ آن را هم مخفی میکنند که کسی نفهمد واقعیت چه بوده و این نوع جنایتها فقط در فیلم های هالیوودی مشابهش را پیدا میکنید!
علی ۰۹ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۱:۴۶
اورپا««سرزمین قوم لوط»»منشع ومبداتمام رذالت های حاکم در جهان«نژادپرستی،تروریسم،تمام بی بند باریهای اخلاقی،تکثیر وتوضیع انواع سلاحهای شیمیایی،ومیکروبی،وکشتار جمعی،،قاچاق انسان واعضای بدن،،تولید توضیع وقاچاق انواع داروهای روانگردان« آمفتانمیک»ومخدر،،راهندازی وزمینه سازی تغیر رژیمهای مردمی از طریق کودتاها وآشوبهای خیابانی وتغذیه وتعلیم گروهای آنارشیستی،والهادی«« مثل داعش،pkk,منافقین،شوونیستها،...»زمینه سازی برای ایجاد کنتاکتهای قومی،وتنشهاوجنگها بین ممالک مختلف جهان،،اسلام ستیزی،واسلام هراسی ونشر چاپ کتب وفیلمهای ضد اسلامی، وآپارتاید،دینی،قومی،فرهنگی،در جوامع مختلف،،تجاوز به حقوق زنان کودکان،وازبین بردن محیط زیست،وسلامت دریا،فضا،جنگلها،وحیات وحش...ودستکاری در ژنوم انسانها،گیاهان،وحیوانات وتهدید ادامه حیات بر زمینیان،با دستکاری وتولید انواع میکربها« تولید پشه زیکا،ابولا وانواع میکوبهایی که نسل بومیان آمریکا،استرالیا،وزلند نو«سرخپوستها،ابورجانها،مایوریها...» را از بین برد،،،،ودخالت در امورداخلی کشورها ببهانه دموکراسی وحقوق بشر،وراهندازی جنگها وقتل عامهای قومی مثل: قتل عام بوسنی هرزگووین،کوزوو،رواندا،روهینگام میانمار،کشمیر،افغانستان،سوریه،عراق،قره باغ،یمن،لبنان ،فلسطین،لیبی،....» وتولید بحرانهای اقتصادی،وتورم مالی،وتحریمهای ناجوانمردانه بر علیه کشورهای نافرمان،ومعترض بر ظلم مثل ایران،ونزویلا،کره شمالی،کوبا،.....،، ایجاد جنگهای جهانی اول ودوم به بهانه های احمقانه«« ترور ولیهد اتریش و تصرف قسمتی از لهستان توسط آلمان،وحقوق ارامنه در عثمانی» واخیرا هم زمینه سازی برای جنگ جهانی سوم ،که ادغام پروتستانها با یهودیان صهیونیست تحت نام کریستینهای اوانجلیسی،که منتظر برگشت مسیح تحت نام آرمانادونگ ،که برای زمینه ورود مسیح لازمه اش جنگ وویرانی فوق العاده است تا مسیح تعجیل کند برای آمدن!!!لذا از حوصله کامنت کوچک خارج است شمردن فجایع اورپاییها بر علیه بشریت. خاطره کوچکی از زمان تحصیلم در انگلستان در سال ۱۳۵۲ که از طریق اعزام به خارج رفته بودم: همراه همکلاسی اصفهانیم. ح ب،وارد یک غذا خوری شدیم ومتظر آمدن سرویس شدیم که خیلی طول کشید تا مجبور شدیم به مدیر رستوران مراجعه وعلت را جویا شدیم ،که گفت شما پلاکت دم در رستوران را نخواندید گفتیم نه گفت اول برید آنرا بخوانید، که از رستوران خارج وتابلو دم در را خواندیم :no negro « یعنی ورود سیاه پوست قدغن است»خیلی ناراحت شدم ولی دوستم که پرسید خوب ما که سیاهپوست نیستیم ،مدیر رستوران گفت شما ۵۰ در صد سیاهپوست هستید که تا خوستیم سوال دیگری بپرسیم دو نفر ما را به بیرون هدایت کرد، لذا اینها حالا شده اند مدافع حقوق بشر! ولی بدبختی ما غیر اورپاییان مخصوصا مسلمانها این است که متوجه عمق فاجعه نیستیم ومشغول کوبیدن همدیگر هستیم وظلم ومسیبت مان را مظاعف میکنیم،ما اگر متحد نشویم ،طولی نخواهد کشید که به سرنوشت سرخپوستان ومایوریها....دچار خواهیم شد،چون نقشه شیطانی اینها بی رحمانه وقطعی است، مسلمان بایستی اختلافاتش را کنار بگذارد ومتوجه خطر اصلی از دشمن خوناشام شود..یا علی مدد.