صادق ملکی

صادق ملکی


صادق ملکی، کارشناس، استراتژیست و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی است.

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

سفر «شینزو آبه» به تهران و ضرورت استقبال از آن
آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

سفر «شینزو آبه» به تهران و ضرورت استقبال از آن

دیپلماسی ایرانی: انتخاب ایران این جغرافیای خاص از جهان به عنوان زادگاه، با ما نبوده اما علاقمندی و تعلق خاطر ...

بحرانِ میان ایران و امریکا، و ترکیه
نگاه ایرانی خاورمیانه

بحرانِ میان ایران و امریکا، و ترکیه

دیپلماسی ایرانی: مردی و نامردی، حق طلبی و وفاداری همچنان در زندگی اجتماعی و ارتباطات فردی ارزشمند بوده و به ...

یک پیشنهاد نا به هنگام
خاورمیانه انتخاب سردبیر

یک پیشنهاد نا به هنگام

دیپلماسی ایرانی: سیاسیون، آن هم در قامت رهبران جریانات سیاسی در سخن گفتن نه یک بار بلکه باید چندین بار ...

نه جنگ و نه مذاکره
آمریکا نگاه ایرانی خاورمیانه

نه جنگ و نه مذاکره

دیپلماسی ایرانی: در بحران میان تهران و واشنگتن،  ایران تکلیفش روشن است. ما نه جنگ و نه مذاکره می کنیم ...

صبر استراتژیک، جنگ یا صلح
پرونده هسته ای نگاه ایرانی

صبر استراتژیک، جنگ یا صلح

دیپلماسی ایرانی: این روزها ایران تب دار است و هر آنکس که دغدغه ایران را دارد باید خواب را بر ...

جنگ ایران و امریکا، دور یا نزدیک؟
نگاه ایرانی خاورمیانه

جنگ ایران و امریکا، دور یا نزدیک؟

دیپلماسی ایرانی: در تحلیل بحران میان ایران و امریکا غالب تحلیلگران جنگ را دور ارزیابی کرده و باور به آن ...

ایران و امریکا در مسیر مذاکره
آمریکا نگاه ایرانی خاورمیانه

ایران و امریکا در مسیر مذاکره

دیپلماسی ایرانی: سفر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان به نیویورک آن قدر حاشیه داشت که کسی به متن ...

ایران و هزینه های استثنا بودن
نگاه ایرانی خاورمیانه

ایران و هزینه های استثنا بودن

دیپلماسی ایرانی: ما به عنوان ایران انتخاب کرده ایم یک استثنا باشیم. ما در حالی مسئولیت تغییر جهان را عهده ...

اردوغان نباخت، هشدار گرفت
نگاه ایرانی خاورمیانه

اردوغان نباخت، هشدار گرفت

دیپلماسی ایرانی: بر خلاف تیتر برخی رسانه های ایرانی که متاثر از نگاه صفر و صد است، حزب عدالت و ...