محمد فاضلی

محمد فاضلی


عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

داستان برنامه همکاری ۲۵ ساله با چین چیست؟ (قسمت اول)
آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

داستان برنامه همکاری ۲۵ ساله با چین چیست؟ (قسمت اول)

دیپلماسی ایرانی: متن «ویرایش نهایی برنامه همکاری‌های جامع (25 ساله) ایران و چین» در 18 صفحه و از طرف دبیرخانه ...

تلخ‌ترین سخنان ظریف
نگاه ایرانی خاورمیانه

تلخ‌ترین سخنان ظریف

دیپلماسی ایرانی: محمدجواد ظریف مجموعه‌ای از «ترین‌ها»ست. او به اذعان دوست و دشمن، متخصص‌ترین وزیر امور خارجه ایران بعد از ...

آمریکا، جورج فلوید و ما
آمریکا نگاه ایرانی

آمریکا، جورج فلوید و ما

دیپلماسی ایرانی: ماجرای جورج فلوید، سیاهپوست مقتول به دست پلیس آمریکا چند نکته را یادآوری می‌کند. یک، انباشت و مزمن شدن ...