مطالب مرتبط با کلید واژه

رابطه ایران و اروپا


اروپا نگران کوریدور شمال - جنوب ایران و روسیه
پروژه ای که می تواند چندان به سود اروپایی ها نباشد

اروپا نگران کوریدور شمال - جنوب ایران و روسیه

ترس اروپا از پروژه کوریدور «شمال – جنوب» به این علت است که این پروژه به معنای جدا کردن اروپا از آسیا، تضعیف تحریم‌های غرب و هموار کردن راه برای افزایش نفوذ روسیه در جهان عرب است.

ادامه مطلب
رابطه ایران و اروپا در معرض خطر
مخالفان ایران توسط عربستان تامین مالی می شوند

رابطه ایران و اروپا در معرض خطر

این ادعا، به همراه حداقل دو اتفاق دیگر در اروپا در طول سال گذشته، تلاش های اروپا را برای حفظ برجام پس از خروج امریکا از آن، را با مشکل روبرو کرده هرچند ایران دست داشتن در این توطئه را منکر شده است.

ادامه مطلب