مطالب مرتبط با کلید واژه

سازمان ملل متحد


بان کی مون میان ایران و عربستان میانجی شود
پیشنهاد الحیات برای حل مشکلات منطقه‌

بان کی مون میان ایران و عربستان میانجی شود

شاید نیاز باشد دبیر کل سازمان ملل وارد عمل شده و با استفاده از حسن نیت دیپلماسی خود کانال تفاهمی میان ایران و عربستان ایجاد کند تا بسیاری از مشکلات منطقه‌ای حل شوند و سرنوشتی نامعلوم برای دیگر کشورها رقم نخورد.

ادامه مطلب
داستان تکراری اصلاحات در سازمان ملل
داغی که این بار عربستان تازه کرد

داستان تکراری اصلاحات در سازمان ملل

دکتر نسرین مصفا، استاد دانشگاه تهران و کارشناس سازمان های بین المللی در گفتگو با دیپلماسی ایرانی با اشاره به سابقه بحث اصلاحات در سازمان ملل و انتقادات اخیر عربستان معتقد است مسائل پیرامون سوریه، صرفا داغ انتقادات کهنه از شورای امنیت را تازه کرده است ولی آیا این اولین بحرانی است که عملکرد شورای امنیت قابل انتقاد است؟ آیا عملکرد شورای امنیت در بحران کنگو، دارفور و یا برخورد دوگانه در قبال جنایات اسرائیل و مسئله فلسطین شایسته چنین انتقاداتی نبود و نیست؟

ادامه مطلب