مطالب مرتبط با کلید واژه

مقامات ایرانی


مذاکراتی که تکذیب نمی شوند
4 ملاقات مقامات ایرانی و آمریکایی در 5 ماه اخیر!

مذاکراتی که تکذیب نمی شوند

یکی از این ملاقات ها در اوایل ماه اکتبر در دوحه پایتخت قطر انجام شده و 11 ساعت به طول انجامیده است. این نشست طولانی پشت درهای بسته تنها دو وقت استراحت داشته که مقامات ایرانی در آن زمان نماز خوانده اند.

ادامه مطلب