مطالب مرتبط با کلید واژه

آمریکا به


محدود شدن گزینه های ایران و آمریکا
در مورد برنامه های هسته ای در شرف وقوع است

محدود شدن گزینه های ایران و آمریکا

در حالی که زمان برای تلاش ها به منظور نظارت بر برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی در گذر است، 2013 می تواند به خوبی سالی باشد که در آن ایالات متحده در خصوص اقدام نظامی علیه فعالیت های هسته ای تهران، تصمیم گیری می کند.

ادامه مطلب