مطالب مرتبط با کلید واژه

ماهواره


هدف،‌ فشار بر ایران است
حذف شبکه‌های ایران از ماهواره هاتبرد

هدف،‌ فشار بر ایران است

دکتر عباس اسدی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و کارشناس حوزه رسانه در گفتگو با دیپلماسی ایرانی با اشاره به توقف پخش شبکه‌های برون مرزی جمهوری اسلامی ایران از ماهواره هاتبرد معتقد است این شبکه ها چندان تاثیرگذار نبوده اند و این اقدام به دلیل تحت فشار قرار دادن ایران انجام گرفته است تا سیاست های خود را عوض کند.

ادامه مطلب