مطالب مرتبط با کلید واژه

بخش خصوصی


هاشمی: برخلاف ادعاها، وابستگی به نفت افزایش یافته است

هاشمی: برخلاف ادعاها، وابستگی به نفت افزایش یافته است

اگر ما حقوق حقه خود را بر مبنای منطق و عقلانیت عمومی و اصول حکمت، عزت و مصلحت دنبال کنیم آمریکا، اسرائیل و قدرت های زورگو به جای ما در صندلی اتهام سلاح هسته ای، حقوق بشر و مداخله در کشورها قرار خواهند گرفت.

ادامه مطلب