مطالب مرتبط با کلید واژه

سن پترزبورگ


روسیه به دنبال شمشیر کدام پادشاه است؟
هنگ جاویدان و رویای پوتین

روسیه به دنبال شمشیر کدام پادشاه است؟

هیتلر در کتاب «نبرد من» آشکار می‌کند که نفرت و وسواس عجیبی نسبت به روس‌ها دارد. همین نفرت برای به دست‌آوردن فضای حیاتی در شرق، او را به حمله به روسیه واداشت؛

ادامه مطلب