مطالب مرتبط با کلید واژه

اروپا


احتیاط غرب در اصرار بر برکناری بشار اسد
اتحادیه اروپا و نسخه جدیدی که برای سوریه پیچیده شد

احتیاط غرب در اصرار بر برکناری بشار اسد

دکتر مهدی مطهرنیا،‌تحلیلگر مسائل خاورمیانه اعتقاد دارد که غرب نگران دولت پسابشار اسدی است و بنابراین زمان خریدن بر اساس این چارچوب ها در حال عملیاتی شدن است

ادامه مطلب