مطالب مرتبط با کلید واژه

گروه تروریستی داعش


ترامپ اهمیت روابط ایران - روسیه را درک کند
در صورت جدیت در مبارزه با تروریسم

ترامپ اهمیت روابط ایران - روسیه را درک کند

رویکرد فعلی ترامپ در عرصه سیاست خارجی نه تنها به شکست وی منجر خواهد شد، بلکه موجب می شود تا وی نتواند از فرصت طلایی به وجودآمده برای شکل دادن به یک استراتژی منسجم به درستی استفاده کرند؛ استراتژی و راهبردی که می‌تواند موجب دستیابی به یک راه حلی سیاسی در جنگ سوریه شود.

ادامه مطلب