هیچ کشوری حاضر به پذیرش منافقین نیست

۰۳ بهمن ۱۳۹۱ | ۱۲:۱۶ کد : ۱۹۱۱۸۶۳ سرخط اخبار

«لبید عباوی» قائم مقام وزارت امور خارجە عراق در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در عراق ، اظهارات مداخلە جویانە مقامات ارشد دولت ترکیە را محکوم و از تلاش های عراق برای خروج از بند هفتم سازمان ملل و بازگشت بە جامعە جهانی سخن گفت.

وی همچنی آخرین وضعیت گروهک منافقین در عراق را تشریح کرد و در بخش دیگری از این گفت وگو روابط کنونی عراق با کشورهای خارجی از جملە ایران را بسیار خوب توصیف کرد.

واکنش اظهارات مقامات ترکیە

قائم مقام وزارت امور خارجە عراق ضمن محکوم کردن هر گونە دخالتی در امور داخلی عراق ، اظهارات اخیر مقامات ترکیە را خارج از عرف دیپلماتیک میان کشورها دانست و گفت: این اظهارات دخالت در امور داخلی عراق است و مانع بهبود و گسترش روابط سیاسی طرفین می شود.

وی در پاسخ بە این سوال کە در مقابل این اظهارات ، وزارت امور خارجە چە واکنشی نشان دادە است ، گفت: ما هموارە نسبت بە این گونە تحرکات و اظهارات تحریک آمیز اعتراض کردەایم ، در گذشتە نیز «یونس دمیرر» سفیر ترکیە را بە وزارت خارجە احضار کردە و مراتب اعتراض خودمان را اعلام کردەایم.

تلاش برای خروج از بند هفت سازمان ملل

عباوی بە تلاش های وزارت امور خارجە  عراق برای خروج از بند هفت سازمان ملل اشارە کرد و گفت: اخیر آقای زیباری دیداری با سفیران پنج کشور عضو دائم شورای امنیت در بغداد داشت و در این دیدار از آنها خواست هر چە سریعتر عراق را در این مسئلە همکاری کنند.

قائم مقام وزارت امور خارجە عراق ابراز امیدواری کرد در آیندەای نزدیک تلاش های دولت و وزارت امور خارجە برای حل این موضوع نهایی شود.

عراقی ها بعد از حمله ارتش صدام به کویت در اوت 1990 میلادی مشمول بند هفتم شدند، بندی که به شورای امنیت سازمان ملل اجازه اعمال زور علیه عراق را به دلیل تهدید علیه امنیت جهانی داده است.

از آن هنگام همه مجازات ها و محدودیت های بکار بسته شده علیه عراق از جمله مجازات های دیپلماتیک و اقتصادی، همچنان ادامه داشته است. برهمین اساس کلیه دارایی های عراق در خارج از این کشور همچنان بلوکه مانده است.

منافقین و خروج آنها از عراق

عباوی در بخش دیگری از این گفت وگو بە مسئلە خروج گروهک منافقین از عراق پرداخت و گفت: گفت وگو های سازمان ملل با برخی کشورهای مهاجر پذیر ادامە دارد و تاکنون هیچ کشوری حاضر بە پذیرش آنها نبودە است.

وی افزود: این گروهک هم اکنون در کمپ ترانزیت حریت در بغداد حضور دارند و بە محض مشخص شدن کشور سوم  ، سازمان ملل عملیات انتقال آنها را انجام خواهد داد. آما آنچە کە بر عهدە دولت عراق در این زمینە است ، ما آن را انجام دادەایم.

پیش از این «نوری المالکی» نخست وزیر عراق در یک کنفرانس خبری گفتە بود که بغداد باقی ماندن گروه تروریستی منافقین را تمدید نخواهد کرد واخراج این سازمان از عراق یک تقاضای مردمی است.

روابط با ایران و کشورهای منطقە

قائم مقام وزارت امور خارجە عراق روابط بغداد - تهران را در سطح بسیار مناسبی خواند و گفت: هم اکنون روابط ما در زمینەهای سیاسی و اقتصادی در وضعیت مطلوب  و خوبی قرار دارد و دو طرف نیز خواستار گسترش بیشتر این روابط هستیم.

وی با اشارە بە اینکە عراق خواستار گسترش روابط خود با تمامی کشورهای جهان است ، گفت: ما خواستار گسترش روابط با همە کشورها بر مبنای احترام متقابل طرفین هستیم.

کلید واژه ها: عراق خارجە وزارت امور خارجە امور خارجە وزارت امور خارجە عراق مقام وزارت امور خارجە مقام وزارت خارجە عراق مقام وزارت امور امور خارجە عراق گفت وگو وگو


نظر شما :