تهران باید از پس مشکلات برآید

ایران نگران از تنش روسیه و غرب

۱۶ فروردین ۱۳۹۷ | ۱۳:۳۰ کد : ۱۹۷۵۸۱۴ اخبار اصلی خاورمیانه
روس ها به شکل بی سابقه ای تحت فشار غربی ها قرار گرفته اند به گونه ای که روزهای جنگ سرد به اذهان مبادرت شده است، زمانی که دو قطب بین المللی اتحاد جماهیر شوروی و جهان غرب برای استیلا بر نظم جهانی با یکدیگر رقابت می کردند.
ایران نگران از تنش روسیه و غرب

نویسنده: منی سالم الجبوری

دیپلماسی ایرانی: تهران حق دارد تحولات جاری در سطح روابط امریکا – اروپا با روسیه را با نگرانی دنبال کند. بحرانی که روز به روز تشدید می شود و به نظر می رسد مساله فقط به قضیه یا مساله جاسوس دو جانبه ای که گفته می شود با یک مادی شیمیایی کشته شده است، محدود نمی شود. روشن است که ابعاد این اتفاق فراتر از قتل یک جاسوس است.

در عین حال ایرانی ها نگرانند که طرح هایشان که بعد از ورود روسیه به سوریه به مرحله اجرا گذاشته اند بیش از هر زمانی در معرض خطر باشد. روسیه ای که خودشان آن را برای آمدن به سوریه دعوت کردند.

همچنین روشن است که غرب نتوانسته با نقش روسیه در منطقه کنار بیاید به ویژه بعد از آن که به شکل بی سابقه ای درگیر اوضاع خاورمیانه شده و از تمامی مرزهایی که به آن عادت شده بود، عبور کرده است. نفوذ روسیه در منطقه سبب شده است تا ایران زیر سایه آن بتواند نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد و از لحاظ قدرت سیاسی روز به روز بزرگتر شود. آن قدر که نظم بین المللی را در منطقه به هم بریزد. اکنون روشن شده است که ایرانی ها تلاش می کنند در کشورهای منطقه ریشه بدوانند و امنیت اجتماعی منطقه را تحت تاثیر اراده خود قرار دهند.

روس ها به شکل بی سابقه ای تحت فشار غربی ها قرار گرفته اند به گونه ای که روزهای جنگ سرد به اذهان مبادرت شده است، زمانی که دو قطب بین المللی اتحاد جماهیر شوروی و جهان غرب برای استیلا بر نظم جهانی با یکدیگر رقابت می کردند.

در حال حاضر غرب فشارهای بی سابقه ای را نیز متوجه ایران کرده و این احتمال وجود دارد که دامنه انتخاب ها و عکس العمل ها علیه نقش ایران در منطقه بیش از گزینه های قابل تصور کنونی باشد.

البته نباید این نکته را فراموش کرد که تفاوت بسیاری میان توانایی ها و امکانات روسیه برای رویارویی با فشارها و تحریم های تحمیلی با ایران که به نظر می رسد فشارهای بیشتر ممکن است آن را از پا در آورد، وجود دارد.

ناآرامی هایی که در اواخر سال گذشته در ایران روی داد همچنان آثارش مشهود است و بازتاب های بسیاری در تهران داشته است. معترضان مخالف وضع موجود در ایران بودند. فشارهای اقتصادی و اجتماعی سبب شده است تا بسیاری از دولتمردان ایرانی نسبت به آغاز دوباره اعتراض ها از یک سو و ناتوانی در مهار بحران های پیش روی کشور از سوی دیگر نگران باشند.

آیا ممکن است اوضاع از این بدتر شود؟ فعلا همه چیز در بیم و امید است. اگر مقامات ایرانی نتوانند بحران ها را مهار کنند و در برابر مشکلات سر خم کنند معلوم نیست چه خواهد شد.

منبع: میدل ایست آنلاین / تحریریه دیپلماسی ایرانی/11

کلید واژه ها: روسیه ایران غرب


( ۱ )

نظر شما :