جلسات در نیویورک از نگاه رویترز

نگاهی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد

۰۶ مهر ۱۳۹۸ | ۱۱:۵۶ کد : ۱۹۸۶۵۵۵ عکس نوشته
نگاهی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد

( ۲ )

نظر شما :