سلفی نخست‌ وزیر ارمنستان با روحانی و دیگر سران اوراسیا+عکس

۱۰ مهر ۱۳۹۸ | ۱۲:۲۴ کد : ۱۹۸۶۶۳۶ سرخط اخبار

سلفی نخست‌وزیر ارمنستان همراه با روحانی و دیگر سران شرکت‌کننده در نشست اتحادیه اوراسیا - ایروان:

سلفی نخست‌ وزیر ارمنستان با روحانی و دیگر سران اوراسیا

کلید واژه ها: اوراسیا


( ۲ )

نظر شما :

محمد حسین ۱۲ مهر ۱۳۹۸ | ۰۲:۵۴
خواهشمند است که به جای سلفی واژه ی خودنگار را بکار ببرید! گفتنی است که واژه همکرد خودنگار برگرفته از برگردان معنا شناختی سلفی است! شاید دوستان گرامی گرداننده ی تارنمای دیپلماسی ایرانی براین باور باشند که جای بحث واژه گزینی در اینجا ودر این تارنما نیست! ولی پاسداری از زبان ملی، فراقومیتی و زبان فرهنگی همه ی باشندگان ملت ایران که زبان فارسی است برگردن همه ی دست اندرکاران رسانه در ایران می باشد و این نقش چنان چشمگر است که نمی توان آنرا نادیده گرفت! می بینیم که در رسانه های دیداری و شنیداری رسمی کشور - با وجودی که انحصار اداره ی آن در دست حاکمیت است - از آن روی که نگاه کارشناسی در برخورد با زبان ملی و فرامومیتی فارسی به پس شده است! این رویکرد نادرست تا به آنجا رسیده که دیگر هیچ رنگ و بویی از بود رویکرد کارشناسی درست به زبان فارسی در برنامه سازی های رسانه هی دیداری و شنیداری کشورمان دیده نمی شود و این رفتار البته که منجربه تضعف جدی توان زبان ملی و فرهنگی و فراقومیتی فارسی شده است و در چنین بی سروسامانی است که نقش رسانه های نوشتاری همچون این تارنما بیشتر می شود زیرا چنین رسانه هایی ناچارند بخشی از بار ندانم کاری ها و ناتوانی های رسانه ی به اصطلاح ملی را بر دوش بکشند! جا دارد اشاره بشود که پیشتر در همین تارنما- دیئلماسی ایرانی - ویرایش نوشتاری بهتری نسبت به امروز دیده می شد! ولی کم کم زبان نوشتاری برخی متن ها به زبان صدا و سیما کنونی میل بیشتری پیدا کرده است! به هرروی نگارنده ی این ابراز دید، این خواسته و انتظار را به جا می داند و خواهشمند است که دوباره ویرایش خوب زبان نوشتاری و حتا جایگزینی واژگان ایرانی به جای واژه های بیگانه در کارها دیده بشود!در اینجا اید بد نباشد که اشاره بشود بنا بر برخی نوشته ها و نیز شنیدن گفتار برخی از باشندگان ایرانی که البته دغدغه ی زبان ملی را دارند، بیشینه ی ایشان بر این گمانند که تنها باید برابر نهاده های فارسی را در متن نوشتاری و یا متن گفتارشان به جای واژه گان بیگانه بگذارند که روشن است اینچنین نیست زیرا در نخست کار باید بیان درست بکار بسته بشود و در پس آن است که توان جایگزینی واژگانی فارسی به سادگی بدست می آید! آن هم واژگانی که بیشینه ی آنها گوش آشنا و در دسترس است! همچنین این اشاره هم به جاست که ساخت برابر نهاده در برابر واژگان وارداتی نو همچنان نیاز به تلاشی جدی دارد! هرچند بنا بر نشانه ها گویا برآوردن این خواست به جا و بایسته در توان فرهنگستان کنونی دیده نمی شود چنانچه می شود از برخی نمونه هایی که امروزه زیاد به کار می رود را هم نام برد! برای یک نمونه ئر کاربرد واژه ا ی نوساخته می توان به پهپاد اشاره داشت! زیرا در همکرد آواهای بکار برده شده در ساخت پهپاد بنگریم می بینیم که این واژه از حرف نخست این چند واژه: «پرنده ی هدایت پذیر از دور» ساخته شده است! ناکارایی آنجاست که در ساخت پهپاد دومین حرف از هدایت گرفته شده است و از انجایی که گستره ی معنا شناختی هدایت نشان می دهد که تنها یک موجود دارای شعور هدایت را می پذیرد در جایی که با یک ماشین و نه یک موجود ذی شعور روبرو هستیم! یک موجود بی شعور فرمان می پذیرد نه هدایت و این چنین است که پهپاد نادرست است و باید به جای آن پفپاد بکار برود! در پایان بر چرایی این نوشته انگشت گذارده می شود و آن این درخواست است که در متن های خود به جای سلفی برابر نهاده ی خودنگار را بکار ببرید و البته گفتنی است که خودنگار ساخته ا ی است برگرفته از گستره ی معنا شناختی سلفی و به خوبی بار معنا شناختی واژه ی سلفی را در خود دارد! پس خوهشمند است که به جای سلفی واژه ی خودنگار را بکار ببرید!