ریاست اقلیم کردستان حمله خشونت آمیز به معترضان عراق را محکوم کرد

۱۷ آذر ۱۳۹۸ | ۱۱:۵۲ کد : ۱۹۸۸۰۰۸ سرخط اخبار

دیپلماسی ایرانی: ریاست اقلیم کردستان حمله خشونت آمیز به معترضان عراق را محکوم کرد با نگرانی بسیار، وقایع و خشونت های روی داده در بغداد و دیگر استانهای عراق را دنبال می کنیم. کشتاری که علیە تظاهرکنندگان غیرنظامی در منطقە پل "السنک" و میدان "الخلانی" بغداد روی داد، جنایتی توجیه ناپذیر است و باید ارگانها و نهادهای مربوطە در عراق مجرمان و عاملان این کشتار را از هر نهاد و جریانی که باشند، دستگیر و طبق قانون با آنان برخورد کنند.

ضمن تسلیت و ابراز همدردی عمیق خود با خانوادە و بستگان قربانیان و آرزوی شفای عاجل برای مجروحین، بر این نکتە تاکید می ورزیم کە تظاهرات مسالمت آمیز و مدنی حقی قانونی و مشروع است و هرگونە حمله بە تظاهرکنندگان و معترضان و اعمال خشونت علیە آنان، قابل قبول نیست وظیفه همه طرف ها است با احساس مسئولیتی میهنی با این وضعیت رفتار کردە و مانع از کنترل خارج شدن اوضاع و رویدادن وقایع خطرناکتر و ریختە شدن خون های بیشتری شوند و همگان در چارچوب قانون اساسی عمل کنند. ریاست اقلیم کردستان

کلید واژه ها: اقلیم کردستان عراق


نظر شما :