تحریم انرژی روسیه اروپا را ویران می کند

هشدار نسبت به وقوع بزرگترین بحران اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۸:۰۰ کد : ۲۰۱۱۹۹۴ اخبار اصلی اروپا اقتصاد و انرژی
سباستین دالین از موسسه تحقیقات اقتصاد کلان و چرخه تجاری محاسبه کرد که توقف عرضه گاز، اقتصاد آلمان را شش درصد کوچک می کند. مطالعه تام کربس که توسط مؤسسه هانس بوکلر درخواست و تأمین مالی شده بود، بدبینانه تر است: رکود در صنعت به تنهایی باعث از بین رفتن سه تا هشت درصدی رشد اقتصادی می شود. علاوه بر این، او از ناامنی بیشتر و مصرف کمتر می ترسد، زیرا شهروندان به دلیل انرژی گران تر، و اگر دیگر گاز روسیه به آلمان نرسد، خطر درام بزرگتر از آنچه قبلاً انتظار می رفت وجود دارد. تام کربس از دانشگاه مانهایم اکنون برای اولین بار این محاسبه را انجام می دهد. اگر کمبود ناگهانی گاز طبیعی وجود داشته باشد، صنعت به قدری فلج می شود که کل تولید اقتصادی ظرف یک سال تا هشت درصد سقوط می کند.
هشدار نسبت به وقوع بزرگترین بحران اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم

نویسنده: الکساندر هاگلوکن

دیپلماسی ایرانی: اگر دیگر گاز روسیه به آلمان نرسد، خطری جدی تر از آنچه قبلا انتظار می رفت به وجود خواهد آمد. تام کربس از دانشگاه مانهایم اکنون برای اولین بار این محاسبه را انجام می دهد: اگر کمبود ناگهانی گاز طبیعی وجود داشته باشد، صنعت به قدری فلج می شود که کل تولید اقتصادی ظرف یک سال تا هشت درصد سقوط می کند.

علاوه بر این، افزایش قیمت انرژی باعث شده تا آلمانی ها کمتر خرید کنند. این بدان معناست که باید از رکود شدیدی مانند آنچه در زمان شیوع کرونا در سال 2020 یا پس از بحران مالی در سال 2008 تجربه شد، ترسید. اما حتی بدتر از آن، کربس هشدار می دهد: "این می تواند منجر به یک بحران اقتصادی شود که جمهوری فدرال مشابه آن را از زمان جنگ جهانی دوم تجربه نکرده است."

اندکی پس از حمله روسیه به اوکراین، یک تیم تحقیقاتی به رهبری موریتز شولاریک و رودیگر باخمان تحلیل کردند که تحریم گاز توسط غرب علیه پوتین امکان پذیر است و تولید ناخالص داخلی تنها حدود 0.5 تا سه درصد کاهش خواهد یافت. این مقدار حداکثر نصف کاهش ناشی از بحران کرونا یا بحران مالی است. محققان از این تحلیل برای درخواست تحریم گاز به عنوان تحریمی قابل کنترل علیه جنگ تهاجمی پوتین استفاده کردند.

اما سباستین دالین از موسسه تحقیقات اقتصاد کلان و چرخه تجاری محاسبه کرد که توقف عرضه گاز، اقتصاد آلمان را شش درصد کوچک می کند. مطالعه تام کربس که توسط مؤسسه هانس بوکلر درخواست و تأمین مالی شده بود، بدبینانه تر است: رکود در صنعت به تنهایی باعث از بین رفتن سه تا هشت درصدی رشد اقتصادی می شود. علاوه بر این، او از ناامنی بیشتر و مصرف کمتر می ترسد، زیرا شهروندان به دلیل انرژی گران تر، و اگر دیگر گاز روسیه به آلمان نرسد، خطر درام بزرگتر از آنچه قبلاً انتظار می رفت وجود دارد. تام کربس از دانشگاه مانهایم اکنون برای اولین بار این محاسبه را انجام می دهد. اگر کمبود ناگهانی گاز طبیعی وجود داشته باشد، صنعت به قدری فلج می شود که کل تولید اقتصادی ظرف یک سال تا هشت درصد سقوط می کند.

علاوه بر این، افزایش قیمت انرژی باعث شد آلمانی ها کمتر خرید کنند. این بدان معناست که باید از رکود شدیدی مانند آنچه در زمان شیوع کرونا در سال 2020 یا پس از بحران مالی در سال 2008 تجربه شد، ترسید. اما حتی بدتر از آن، کربس هشدار می دهد: "این می تواند به یک بحران اقتصادی منجر شود که مانند آن جمهوری فدرال از زمان جنگ جهانی دوم تجربه نکرده است."

اندکی پس از حمله روسیه به اوکراین، یک تیم تحقیقاتی به رهبری موریتز شولاریک و رودیگر باخمان تحلیل کردند که تحریم گاز غرب علیه پوتین امکان پذیر است. تولید ناخالص داخلی تنها حدود 0.5 تا سه درصد کاهش خواهد یافت. این مقدار حداکثر نصف بحران کرونا یا بحران مالی است. محققان از این تحلیل برای درخواست تحریم گاز به عنوان تحریمی قابل کنترل علیه جنگ تهاجمی وحشتناک پوتین استفاده کردند.

اما به زودی سباستین دالین از موسسه تحقیقات اقتصاد کلان و چرخه تجاری محاسبه کرد که توقف عرضه گاز اقتصاد آلمان را شش درصد کوچک می کند.

مطالعه تام کربس که توسط مؤسسه هانس بوکلر وابسته به اتحادیه تأمین مالی شده بود، بدبینانه تر است. رکود در صنعت به تنهایی باعث رشد سه تا هشت درصدی می شود. علاوه بر این، او از ناامنی بیشتر و مصرف کمتر می ترسد، زیرا شهروندان به دلیل انرژی گران تر، پول ندارند.

یافته‌های چشمگیر کربس همچنین از توجه به این نکته ناشی می‌شود که یک شوک گازی در سرتاسر اقتصاد بازتاب می‌یابد. ابتدا به صنایع انرژی بر مانند مواد شیمیایی، شیشه، کاغذ و فولاد ضربه می زند که باید تولید خود را تعطیل کنند. با این حال، در نتیجه، سایر بخش‌ها نیز محصولات اولیه مهمی را از دست می‌دهند.

اندازه‌گیری چنین اثرات دور دوم دشوار است، زیرا افراط‌هایی مانند انجماد گاز روسیه به ندرت در جنگ رخ می‌دهد. کربس آن را نقطه ضعف مطالعات دیگر می داند که آنها فقط تا حدی این اثرات را تخمین می زنند. تام کربس هشدار می دهد که پیامدهای اجتماعی یک بحران اقتصادی پس از سقوط گاز، جدی تر از کرونا یا بحران مالی است. 

منبع: دویچه سایتونگ / تحریریه دیپلماسی ایرانی

کلید واژه ها: روسیه گاز روسیه تحریم گاز روسیه حمله روسیه به اوکراین آلمان اروپا آلمان و روسیه صادرات گاز روسیه اقتصاد اروپا


( ۳ )

نظر شما :