نبوی: حاميان موسوی پايبند جمهوری اسلامی اند

۲۵ مهر ۱۳۸۸ | ۱۴:۵۴ کد : ۵۹۹۱ سرخط اخبار
گزارش مناظره على محمد حاضرى دبيرکل انجمن اسلامى مدرسين و مرتضى نبوى عضو شوراى مرکزى جامعه اسلامى مهندسين
نبوی: حاميان موسوی پايبند جمهوری اسلامی اند

  اعتماد: دانشگاه تهران به تکرار مناظره تاريخى موسوى و احمدى نژاد تبديل شد اما اين بار حاميان موسوى و احمدى نژاد در اولين جلسه سلسله نشست هاى مواضع شخصيت ها و احزاب سياسى به مصاف يکديگر رفتند. به گزارش ايسنا على محمد حاضرى دبيرکل انجمن اسلامى مدرسين و مرتضى نبوى عضو شوراى مرکزى جامعه اسلامى مهندسين روبه روى يکديگر قرار گرفتند تا بار ديگر از انديشه هاى خود دفاع کنند. در اين سلسله نشست ها که توسط نهاد نمايندگى رهبرى برگزار شد مرتضى نبوى با تحليل انتخابات دهم گفت؛ پديده ديگرى که در اين انتخابات شاهدش بوديم اين بود که براى اولين بار کسى که راى آورد راى او در تهران 300 هزار کمتر از راى رقيبش بود. به اين ترتيب راى آقاى موسوى 300 هزار تا در تهران بيشتر بود. 

وى به اعتراضات پس از انتخابات در مورد نتيجه انتخابات نيز اشاره کرد و گفت؛ پس از مدتى شاهد پديده يى بوديم که خود را در مناسبت هاى مختلف نشان مى داد مثلاً وقتى آقاى هاشمى براى نماز جمعه آمدند اين گروه که به تازگى هويت پيدا کرده اند به صحنه آمدند و در روز قدس نيز خودنمايى کردند؛ البته بايد گفت اين گروه جزء قسمتى از طبقه متوسط جديد کشور هستند که از تحصيلکردگان هستند و براى خود فرهنگى متفاوت با فرهنگ جمهورى اسلامى و انقلاب انتخاب کرده اند که تحت تاثير علوم انسانى غربى و رسانه هاى غرب است و اين موضوع در رسانه هايشان نيز تجلى پيدا کرده است، مانند «جمهورى ايرانى» و «نه غزه، نه لبنان» که تظاهر سياسى اين پديده هستند، در حالى که مى توان گفت اين پديده بيشتر فرهنگى - اجتماعى است. 

نبوى افزود: اين جماعت که بعد از انتخابات به نوعى هويت گرفتند نوع زندگى، رفت و آمدها، فيلم هايى که تماشا مى کنند، شبکه هايى که با آن سروکار دارند و چت کردن هايشان روشن است و به صورت شبکه هاى اجتماعى که آقاى موسوى در بيانيه خود از آن نام برده اند اما اين شبکه مستقل از موسوى از طريق سايت ها و شبکه هاى ارتباطى جديد تشکيل شده است و آنها يکديگر را شناسايى مى کنند و با هم هماهنگ هستند. 

نبوى افزود؛ قسمت قابل توجهى از آراى موسوى «نه» به احمدى نژاد بود. افراد زيادى از آنها به انقلاب و جمهورى اسلامى پايبند هستند و در واقع انتقاد شديد يا مخالفت با احمدى نژاد داشتند که به موسوى راى دادند، اما با حوادث پس از انتخابات تجزيه و تفکيک شدند. از طرف ديگر ممکن است در سبد راى احمدى نژاد هم عده يى به علت اينکه نگران راى آوردن موسوى بودند به احمدى نژاد راى دادند، پس دوقطبى بين عدالت و آزادى برقرار شد که در جمهورى اسلامى يک دوقطبى تصنعى بود، چرا که با جمهورى اسلامى جور در نمى آيد که عدالت در مقابل آزادى باشد؛ چون عدالت و آزادى از شعارهاى اصلى انقلاب هستند. 

در ادامه مراسم حاضرى به کار بردن لفظ براندازى را ظلم بزرگى به کشور ارزيابى کرد و گفت؛ ما معتقديم اين انتخابات يکى از بهترين فرصت ها براى نظام بود که گله ها و ضعف ها را بشنود و آنها را برطرف کند البته نه توسط کسانى که خارج از انديشه و تفکر نظام هستند و از آن طرف، به طور مثال کسى مثل موسوى است که با تمام سوابقش حتى در 20 سال سکوت خود نشان داد به هيچ چيز جز قوام و تحکيم نظام نمى انديشد و حتى حاضر نيست ذيل عنوان رسميت يافته اصلاح طلبى خود را معرفى کند و شاهديم نه تنها با براندازها، سلطنت طلب ها و... ارتباطى ندارد، بلکه با مرزبندى با اصلاح طلبى مى آيد و خود را اصلاح طلب اصولگرا معرفى مى کند که به مواضعش پايبند است. 

در اين زمان نبوى بار ديگر عملکرد ميرحسين را زير سوال برد و گفت؛ براى اينکه نتيجه انتخابات براى کشور معلوم شود، آن را به گفت وگو ميان مردم نمى گذارند و در هيچ کجاى دنيا اين اتفاق نمى افتد چرا که جاى گفت وگو اينجا نيست و قانون مسيرى را مشخص کرده است؛ البته گفت وگو بسيار خوب است و فضايى مثل اين جلسه مى تواند در تلويزيون هم باشد؛ چنان که شاهديم براى رسيدگى به اعتراض ها مقام معظم رهبرى فرصت يک هفته يى را تعيين کردند که قرار بود اگر لازم شد تمديد نيز بشود و اينجا بود که موسوى بايد آستين بالا مى زد و اعتراضى را که رئيس کميته صيانت از آراى خود تنظيم کرده بود مى پذيرفت، اگر آقاى موسوى تابع قانون اساسى بود بايد پاى اعتراضات را امضا مى کرد تا بررسى و از مسير قانونى به آن رسيدگى شود. اما موسوى آن مسير را طى نکرد و اين موضع انسان دموکراتيک که طرفدار قانون است، نيست.اما در اين زمان حاضرى سخن نبوى را قطع کرد و افزود؛ به هر حال آقاى موسوى معتقد بود بايد به تخلفات رسيدگى شود و در عين حال يکى از موارد تخلف که مورد نظر او بود در مورد موضع شوراى نگهبان بود. او معتقد بود هر جايى که رسيدگى را انجام مى دهد بايد به عملکرد شوراى نگهبان نيز رسيدگى شود و قرار شد هياتى تعيين شود که اين کار را انجام دهد و فرض بر اين بود که هيات مى خواهد حکميت کند. 

حاضرى در ادامه با استفاده از عملکرد يک طرفه راديو و تلويزيون از فرداى روزى که اعتراضات صورت گرفت، گفت از فرداى اعتراضات راديو و تلويزيون و سايت ها يک طرفه شد. شاهد بسته شدن روزنامه ها بوديم و همچنين تريبون نماز جمعه نيز بسته و به طور کلى هر فرصتى که براى طرح ديدگاه هاى معترضان بود تا جايى که توان وجود داشت، بسته شد.در ادامه نبوى پرسيد آيا آقاى موسوى حاضر است در تلويزيون مناظره کند که حاضرى پاسخ داد؛ معناى مناظره اين است که يک نفر پنج دقيقه صحبت کند و طرف مقابل پنج دقيقه جواب دهد. پس اجازه مى دهيد موسوى يک ساعت صحبت کند و در مقابل، 24 ساعت جواب مى دهيد که نبوى در جواب او گفت؛ «اين جمع حاضر و اين نهاد نمايندگي. تا هفته آينده آقايان موسوى و محتشمى پور مى توانند بحث هايشان را در اين جلسه مطرح کنند.» حاضرى در پاسخ به او گفت چطور آقاى موسوى فحشش را از تريبون 70 ميليونى بشنود و پاسخش را در تريبون چند نفرى بدهد.

انتقاد شديد دفتر آيت‌الله هاشمى رفسنجانى از جعل خبر توسط روزنامه ايران و رسانه‌هاى زنجيره‌اى همسو

ايلنا:
دفتر رئيس مجلس خبرگان رهبرى با انتشار اطلاعيه‌اى در خصوص مسائل مطرح شده بعد از اجلاسيه مجلس خبرگان رهبرى و با انتقاد از جعل خبر توسط روزنامه ايران و رسانه‌هاى زنجيره‌اى همسو تاکيد کرد:مطالبى که به نقل از ديگران و به‌صورت گزينشى و انتخابى در مورد ديدارهاى انجام شده يا نشده آيت‌الله هاشمى رفسنجانى يا مواضع ايشان مطرح مى‌شود فاقد اعتبار و سنديت است. 

به گزارش ايلنا متن اين اطلاعيه که با امضاى محمد هاشمى رئيس دفتر آيت الله هاشمى رفسنجانى منتشر شده است بدين شرح است: 
متاسفانه طى چند هفته اخير که از ششمين اجلاسيه مجلس خبرگان رهبرى به بعد اين روند تشديد شده‌ است‏، برخى جرايد و سايت‌هاى همسو با اهداف خاص سياسى، اقدام به نوعى خبرسازى کاذب از برخى ديدارهاى انجام شده و يا حتى انجام نشده آيت‌الله هاشمى رفسنجانى رئيس مجلس خبرگان رهبرى و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام مى‌کنند و يا نقل قول‌هايى مخلوط به راست و دروغ از افرادى خاص بيان مى‌کنند و البته در ادامه اين حرکت جهت‌دار‏، اخبار و شايعات کذب خودساخته را با افزودن پيرايه‌ها و حواشى، مبناى تحليل‌هاى سياسى و جناحى قرار مى‌دهند تا به نتيجه مطلوب اهداف سياسى خود برسند. 

نقل قول‌هايى مخلوط با راست و دروغ و به‌صورت ناقص و گزينشى از ديدار خصوصى نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى با رئيس اين مجلس و ديدار جمعى از فراکسيون روحانيون اصول‌گراى مجلس شوراى اسلامى با آيت‌الله هاشمى رفسنجانى و ساير مطالبى که اغلب به نقل از به اصطلاح منابع آگاه نقل مى‌شود از اين جمله‌اند که حتى افراد مصاحبه شونده نيز از نحوه تحريف و مغالطه اين رسانه‌ها اظهار تاسف و تعجب کرده و بعضاَ ناچار به تکذيب اين‌گونه مطالب شده‌اند. 

اين حرکت خارج از قانون، ادب و اخلاق رسانه‌اى در حالى انجام مى‌شود که اکثر اخبار برنامه‌هاى آيت‌الله هاشمى رفسنجانى که به‌صورت رسمى منتشر مى‌شود توسط اين رسانه‌هاى خاص يا به‌طور کامل سانسور مى‌شود و از انعکاس آن خوددارى مى‌کنند و يا بخش‌هايى را که با مذاق جناحى آنان سازگار است به‌صورت ناقص و گزينشى منتشر مى‌کنند. 

خبر مندرج در صفحه اول روزنامه رسمى و دولتى ايران مورخ 20/7/88 مبنى بر ”پيغام هاشمى رفسنجانى و مهدوى کنى به ميرحسين موسوى“ يکى از مصاديق اخير اينگونه خبرسازى‌هاست که از اساس کذب و خلاف بوده و مشخص نيست اين روزنامه دولتى با چه هدفى اقدام به اينگونه خبرسازى‌هاى دروغ و جعلى مى‌کند و اگر حسن نيت داشته باشند، مى‌توانند همان اظهارات نماز جمعه 26 تير ماه را که تاکيد بر قانونمند عمل کردن همه طرفهاست و بارها هم روى آن تاکيد شده، به جاى جعل خبر بياورند تا پيام خاصى به يک طرف يا کل جامعه بدهند. 

نقل قول‌هايى درباره انتخابات رياست جمهورى يا اظهارنظرهايى در مورد بستگان مواردى ديگر از مصاديق اين خبرسازى‌هاست که جرايد و رسانه‌هاى زنجيره‌اى همسو بلافاصله با دنبال کردن اين اخبار دروغ و گزينشى، آن را با آب و تاب و تحليل‌هاى حاشيه‌اى منعکس کردند و خواهند کرد. 

براى تنوير افکار عمومى که در اين مورد بسيار سئوال مى‌کنند و رسانه هاى محترم که اميدواريم رسانه‌هاى زنجيره‌اى همسو را نيز شامل شود رسماَ اعلام مى‌شود مطالبى که به نقل از ديگران و به‌صورت گزينشى و انتخابى در مورد ديدارهاى انجام شده يا نشده آيت‌الله هاشمى رفسنجانى يا مواضع ايشان مطرح مى‌شود فاقد اعتبار و سنديت است و تنها مطالبى که به صورت رسمى توسط دفتر ايشان و اداره کل روابط عمومى مجمع تشخيص مصلحت نظام در اختيار رسانه هاى همگانى قرار مى‌گيرد‏، داراى اعتبار بوده و سنديت دارد. 
محمد هاشمى 

کلهر:دخترم پناهنده شده

تابناک- مشاور رئیس جمهور که این روزها رفتن دخترش به خارج از کشور و تصمیم او به اخذ پناهندگی به سوژه خبری برخی رسانه های غربی تبدیل شده در این خصوص با ذکر توصیه ای پدرانه به فرزندش ، گفت: همانگونه که نرگس گفته او پس از جداشدن من از مادرش زندگی خود را با مادرش ادامه داد و خود به تنهایی در مورد رفتنش تصمیم گرفت.

مهدی کلهر مشاور رئیس جمهور که در خصوص رفتن دخترش "نرگس کلهر" به خارج از کشور و جنجال برخی رسانه ها در خصوص موضوع پناهندگی وی با خبرنگار مهر سخن می گفت، با بیان این مطلب اظهار داشت: پس از جدا شدن بنده از همسرم ، "نرگس" به خواست خود با مادرش زندگی کرد و بنده نیز طبق قانون همواره نفقه او را پرداخت می کردم.

وی ادامه داد: تا زمانی که موضوع سفر وی در رسانه ها مطرح نشده بود من از این سفر خبری نداشتم. "نرگس" تحصیل کرده دررشته گرافیک و سینما است و گویا برای اکران فیلمش به آلمان سفر کرده است، حال گویا در کنار این موضوع تقاضای پناهندگی نیز کرده که این یک تصمیم شخصی و مرتبط با خود اوست . ضمن اینکه خود او نیز یادآور شده در یکسال گذشته مرا ندیده و تاکید کرده که فرزندان من از هیچ رانتی به خاطر پدرشان برخوردار نبوده اند.

کلهر تاکید کرد: این امر نشان از آزادی است که در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، اما اینکه رسانه ها به این امر دامن می زنند مهمترین نشانه جو سازی و علاقمندی آنها به تخریب چهره مسئولین کشور است.

کلهر گفت: نرگس 25 سال سن دارد و مادر او به دلیل اینکه من با آقای احمدی نژاد در همان سالها (84) همکاری می کردم ، درخواست طلاق کرد و این امر نیز محقق شد. امروز نیز وی یکی از مخالفان آقای احمدی نژاد است و در حال حاضر نیز در دانشکده صدا و سیما تدریس می کند.

مشاور رئیس جمهور در پاسخ به این سئوال که آیا می دانید دخترتان چه فیلمی ساخته است گفت: من اطلاعی در این زمینه ندارم.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که به نظر شما دلیل رفتن دخترتان به خارج از کشور و موضوع پناهندگیش چه می تواند باشد ، گفت: این موضوعی است که "نرگس" باید پاسخ دهد نه من. چون هیچ اطلاعی از تصمیم او نداشته ام و البته هرگز نیز در صدد تحمیل دیدگاه خود به فرزندانم نبوده ام. فقط می دانم چندبار قرار شد فیلمی که او ساخته پخش شود که این امر محقق نشد، بعد هم دلش خواست و رفت. من طبق اعتقادی که داشته و دارم برای هیچ یک از فرزندان از رانت استفاده نکرده ام. پس اینکه نرگس پارچه سبز به دستش بسته و با رسانه های غربی مصاحبه کرده به خود او مربوط است.

مشاور رئیس جمهور افزود: من در هر صورت نرگس را فرزند خودم می دانم. گمان می کنم که او توسط دشمنان مملکت اغفال و نقش ابزار تبلیغاتی آنها را ایفا کرده است. به عنوان یک پدر به او نصیحت می کنم ابزار دشمن علیه کشورش نشود و راهی را نرود که بازگشتی در آن وجود ندارد.

طبق اخبار منتشره از سوی رسانه های غربی ، نرگس کلهر، دختر مهدی کلهر مشاور محمود احمدی نژاد که با فیلمی در موضوع شکنجه به فستیوال حقوق بشر نورنبرگ آلمان رفته بود، از کشورها غربی درخواست پناهندگی کرده است .

سالروز رسيدن کريستف کلمب به قاره آمريکا روز عزاست

به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبرى آذربايجانى "فرست نيوز "، "اوو مورالس "، رئيس‌جمهور بوليوى، در پانصد و هفدهمين سالگرد رسيدن "کريستف کلمب " به قاره آمريکا و دست يافتن به اين سرزمين اظهار داشت، دست يافتن اروپايى‌ها به قاره آمريکا گرسنگى، فقر و بيمارى را براى اين قاره به همراه آورد.
رئيس‌جمهور بوليوى طى سخنرانى براى ساکنين شهر "ويليا ريورا " اظهار داشت: اجداد ما آماده هر گونه شرايط غيرعادى خصوصا در زمينه آذوقه و خوار و بار بودند. اين تجاوز و اشغال گرسنگى، فقر و بيمارى را براى ما به ارمغان آورد.
مورالس در ادامه افزود: 12 اکتبر روزى است که بايد براى نگاه به آينده، به تاريخ مراجعه کرد.
رئيس‌جمهور بوليوى همچنين اظهار داشت: تمايل عمومى بر اين است که روز 12 اکتبر روز عزا باشد نه روز جشن، اما ما در نظر داريم از اين تاريخ تحرکات اجتماعى خود را توسعه دهيم تا آرزوهاى خود را در زندگى تحقق بخشيم.

پناهندگی دختر کلهر به ‌آلمان

عصر ایران- یک سایت اپوزیسیون از پناهنده شدن نرگس کلهر دختر مهدی کلهر خبر داد.
 
این سایت ادعا کرد با نرگس کلهر که اخیرا فیلمش در جشنواره نورنبرگ نمایش داده شده گفتگو کرده است.
 
به نوشته خبر، در این مصاحبه از قول نرگس کلهر آمده است: من بیش از یک سال است که با پدرم رابطه‌ای ندارم. بعد از متارکه والدینم، با مادرم زندگی می کنم و هیچ کس از خروجم از کشور خبر ندارد. فیلم را فرستادم و بعد نامه‌ای برایم آمد مبنی بر اینکه فیلم پذیرفته شده. در ایران هم که بودم کار تدوین می‌کردم و خرج زندگی‌ام را در می‌آوردم. چند فیلم کوتاه هم ساختم که به هیچکدام اجازه و یا مجوز پخش ندادند. این یکی را بدون مجوز ساختم چون می‌خواستم کار تجربی کنم. ضمن اینکه به کسی نگفته‌ام دختر فلان کس هستم؛ نمی‌خواهم اسم کسی پشتم باشد.
 
این سایت افزوده است: نرگس کلهر، دختر مهدی کلهر مشاور محمود احمدی‌نژاد که با فیلمی در محکومیت شکنجه به فستیوال حقوق بشر نورنبرگ آلمان رفته بود، به غرب پناهنده شد تا ضمن نشان دادن آن‌که با پدرش ارتباطی ندارد، این را نیز گفته باشد که «اگر قرارست از بین برویم، بگذارید خودمان راه ‌مان را انتخاب کنیم

وی همچنین در‌باره انتخابات اخیز گفته است:دیگر از پس دادن رای گذشته؛ ما می‌گوییم زندگی ما را پس بدهید.

بازداشت معترضان به نتايج انتخابات محلى روسيه

واحد مرکزى خبر - حدود سى تن از معترضان به بى نظمى در انتخابات شهرداريها در مسکو که به پيروزى حزب ولاديمير پوتين نخست وزير روسيه منجر شد دوشنبه در پايتخت بازداشت شدند.

خبرگزارى اينترفاکس اعلام کرد لوليتا تساريا رئيس "جبهه شهروندى واحد" که وابسته به گرى کاسپاروف قهرمان پيشين شطرنج جهان است و حدود سى تن از مخالفان که خود را براى برگزارى انتخابات غيرقانونى در ميدان پوچکين در مرکز مسکو آماده مى‌کردند توسط نيروهاى امنيتى دستگير شدند.

رومان دوبرکوخوتوف رئيس جنبش مخالفان "ما" نيز در ايستگاه متروى پوچکين در حالى که در جمع خبرنگاران صحبت مى‌کرد بازداشت شد.

حدود يکصد تن از تظاهر کنندگان به درخواست برگزار کنندگان که قصد داشتند تقلب را در انتخابات محلى ، شهردارى، بخش و منطقه‌اى محکوم کنند پاسخ دادند.
اين تظاهرات يکشنبه در مناطق مختلف روسيه برگزار شد.

بر اساس آمار کميسيون مرکزى انتخابات روسيه ، در مسکو ،‌ فهرست روسيه واحد به رهبرى يورى لوژکاف شهردارى جنجالى پايتخت 66 درصد آرا را از آن خود کرد که حدود 20 درصد بيشتر از انتخابات سال 2005 (42.25 درصد) است.

در 72 منطقه روسيه هم اين فهرست توانست حدود 80 درصد کرسى‌ها را از آن خود کند در حالى که مخالفان ليبرال يابولکو و پراوو دلو هيچ کرسى به دست نياوردند.
مخالفان و ناظران انتخابات اين بى‌نظمى‌ها را در انتخابات محکوم کردند.

نيروهاى امنيتى روسيه اغلب براى جلوگيرى از برگزارى تظاهرات غيرقانونى مخالفان يا پايان دادن به چنين تجمعاتى وارد عمل مى‌شوند.

دارایی‌هایمان در انگلیس بلوکه نشده

تابناک- مدیر امور مالی بانک ملت گفت: دستور جدید خزانه داری انگلیس به هیچ وجه جنبه تحریم نداشته و منجر به بلوکه شدن دارایی‌های بانک ملت در این کشور نخواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، محمدتقی صمدی گفت: خزانه‌داری کشور انگلستان در تاریخ 12 اکتبر 2009 میلادی دستوری صادر کرد که بر اساس آن، بر مبادلات مالی و اعتباری بانک ملت نظارت‌های بیشتری اعمال خواهد شد.

به گفته وی، خزانه داری انگلستان ادامه مبادلات مستقیم مالی بانک ملت با موسسات مالی و اعتباری این کشور را تحت شرایطی با اعمال نظارتهای بیشتر مجاز دانسته است.

مدیر امور مالی بانک ملت افزود: بر این اساس دستور اعمال محدودیت خزانه داری انگلیس در قبال بانک ملت صرفا شامل مبادلات غیر مستقیم مالی و اعتباری نمی گردد، ضمن اینکه شامل اعمال محدودیت بر شرکتهای تجاری ، بنگاه‌های معاملاتی و موسسات بازرگانی طرف ارتباط با بانک ملت نمی شود.

صمدی تصریح کرد: کارشناسان بر این باورند که با توجه به شرایط مربوطه محدودیت اعمال شده تبعات منفی در عملکرد این بانک نخواهد داشت.

رشد 600 درصدی مبادلات با امریکا در دوران احمدی نژاد

دیپلماسی ایرانی: در دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد تبادل تجاری میان ایران و امریکا 600 درصد افزایش یافت. آمار نشان می‌دهد که علی‌رغم لفاظی‌های دشمنانه، روابط تجاری این دو کشور در حد بالایی قرار دارد.

به گزارش ایریش‌تایمز با توجه به سیاست‌های ضد غربی محمود احمدی‌نژاد واردات از امریکا در این دوره افزایش یافته است.

اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده است که ایران سال گذشته 563 میلیون دلار از امریکا کالا خریداری کرده است که این رقم پیش از دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در سال 2005، 98 میلیون دلار بود.

این واردات شامل مواردی مانند لوازم پزشکی ، دارو و اعضای مصنوعی بدن است.ایران همچنین تجهیزات کامپیوتری، لوازم یدکی و قطعات هواپیما از امریکا خریداری کرده است.

 

اخبار قبلی

کلينتون براى گفت‌وگو درباره ايران به روسيه مىرود
کلینتون: تا ابد منتظر ایران نمی مانیم
تقلب گسترده‌اى در انتخابات افغانستان روى داد
 طرح ده ماده اى اوباما يک فاجعه بزرگ است
اقدام توهین­ آمیز ماموران ترکیه در قبال زنان ایرانی
برلوسکونى: هرگز استعفا نمى‌دهم
دیدار پوتین و معاون اول احمدی نژاد
اگر حق وتو را بردارد شایسته جایزه است
تور اروپایی کلینتون با محوریت موضوع ایران
 حمايت لندن از حق هسته اى ايران
اولین حضور سیاسی چاوز،فرماندهی کودتا

هنوز هم کاپشن مى پوشم !
هيئت آمريکايى از آقاى جليلى خواست با آنها مذاکره کند
هاشمی: آلمان به ایران مدیون است
جلال طالبانی در واشنگتن
تکذیب ملاقات با مقامات امریکایی در واشنگتن
خانه تکانی متکی
باراک اوباما در عراق
پارس جنوبی، این بار در اختیار هندی ها
دستگیری دو آقازاده قاچاقچی
حمله به بیت امام مقدمه‌ای است برای حمله به خود امام
ایران را چه به طرح «ناباکو»، آنها در تأمین نیاز خودشان هم عاجزند
توقف مذاکرات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى
وعده انگلیس برای بازگشایی بخش ویزای سفارت
مذاکره با امریکا به منزله ایجاد رابطه نیست
منتجب نیا: برخى به دنبال فضاى تشنج و درگيرى هستند
پناهندگی یک عضو کاروان والیبال به ایتالیا
دیدار خاتمی و مرتضی نبوی با حجاریان
 


نظر شما :