مطالب مرتبط با کلید واژه " آیت الله سیستانی "


یکپارچگی جهان تشیع در برابر چنددستگی اهل تسنن
جهان صدای رسای مرجعیت را بهتر می شنود

یکپارچگی جهان تشیع در برابر چنددستگی اهل تسنن

بسیاری بر این اعتقادند در حالی که جهان اهل تسنن بیش از پیش چندپارچه شده جهان تشیع یکپارچه است و این یکپارچگی سبب شده تا جامعه جهانی صدای واحدی از آن بشنود و بهتر بتواند با آن تعامل کند.

ادامه مطلب
راز دیدار العبادی قبل از عزیمت به تهران چه بود؟
تاکید مرجعیت بر عدم ورود نیروهای خارجی برای مبارزه با داعش

راز دیدار العبادی قبل از عزیمت به تهران چه بود؟

اظهارات العبادی نشان می‌دهد که آیت الله سیستانی نه تنها مرجعیتی دینی برای عراقی‌ها است بلکه مرجعیت سیاسی گروه‌های سیاسی عراقی نیز محسوب می‌شود.

ادامه مطلب
مرجعیت اوضاع عراق را چگونه می‌بیند؟
بیم و امیدها به دولت حیدر العبادی

مرجعیت اوضاع عراق را چگونه می‌بیند؟

اوضاع عراق به قدری پیچیده و مشکلات به اندازه‌ای زیاد است که هیچ کس نمی‌تواند نظر روشنی درباره آن بدهد. نه کسی می‌گوید به آینده امید دارد و نه کسی می‌تواند بگوید که نسبت به اوضاع ناامید است.

ادامه مطلب