مطالب مرتبط با کلید واژه

قطر


اصلاحات اجتماعی در عربستان از حرف تا عمل
این اقدامات برای تثبیت قدرت است یا فرار از فشارها؟

اصلاحات اجتماعی در عربستان از حرف تا عمل

جامعه عربستان را می توان از حیث دین مداری به سه دسته دینمداران معتدل، گروه های تند مذهبی و جریان های لیبرال تقسیم کرد. افراد لیبرال در جامعه عربستان در اقلیت هستند. همچنین در سال های اخیر با گسترش شهرنشینی و افزایش نسبت طبقه متوسط شهرنشین شاهد بیشتر شدن دین مداران معتدل در آن کشور هستیم. ولی این دو گروه نباید ما را از قدرت گروه های مذهبی تند رو در جامعه آن کشور غافل کند.

ادامه مطلب
ایران به مراتب از ترکیه برای قطر مفیدتر است
لزوم پرهیز تهران از محورسازی در منطقه

ایران به مراتب از ترکیه برای قطر مفیدتر است

صباح زنگنه می گوید: در دوره دوم دیپلماسی ظریف جدیت در حل مناقشات با همسایگان دیده شده، البته رفتار عربستان هم بسیار تعدیل شده است و امروز نگاهی متفاوت از گذشته را در سیاست هایش در پیش گرفته که سخنان شاهزاده خالد الفیصل در خصوص نقش ایران و روابط با تهران را باید در این راستا دانست.

ادامه مطلب
نفع بزرگ ایران از بحران میان عربستان سعودی و قطر
صبر تهران نتیجه داد

نفع بزرگ ایران از بحران میان عربستان سعودی و قطر

یپلماسی زیرکانه و صبر ایران در نهایت نتیجه داده است. روابط حسنه همزمان ایران با قطر و ترکیه، که هردو دارای جمعیتی اکثرا سنی هستند، نظریه موجود مبنی بر ریشه داشتن اختلافات خاورمیانه در شکاف 1400 ساله میان سنی و شیعه را زیر سوال می برد.

ادامه مطلب
از خودمان در مقابل قطر محافظت کردیم
سفیر امارات در واشنگتن در مصاحبه با آتلانتیک

از خودمان در مقابل قطر محافظت کردیم

اگر الویت را رابطه با ایران بگذارند، رابطه با حماس و شبه نظامیان اسلام گرا در لیبی و سوریه بگذارند – اگر این روابط از رابطه شان با ما مهمتر است، ما برای شان آرزوی موفقیت می کنیم، اما نمی توانند همزمان هم دوست آنها و هم دوست ما باشند.

ادامه مطلب
معادله جدید ترکیه
کودتا ضد اردوغان نقطه عطف سیاست خاورمیانه است

معادله جدید ترکیه

ر حالی که موضع ایالات متحده در قبال موضع گیری بین قطر و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به رهبری عربستان در بهترین حالت بسیار پیچیده است، واکنش سریع ترکیه در قبال تحریک‌های عربستان سعودی رابطه ترکیه و قطر را بهبود بخشیده است.

ادامه مطلب
این چند میلیون دلار لعنتی
مصر از امریکا عصبانی است

این چند میلیون دلار لعنتی

فاروق جویده می نویسد: دولت امریکا همواره از برگه کمک های مالی به مصر به عنوان یک برگه فشار در طول سال های گذشته استفاده کرده است.

ادامه مطلب