مطالب مرتبط با کلید واژه " موگابه "


چه اتفاقی برای زیمبابوه خواهد افتاد؟
عاقبت دیکتاتوری که لقب شوالیه داشت

چه اتفاقی برای زیمبابوه خواهد افتاد؟

مردم عقیده دارند او قبلا فرد بهتری بوده است اما به نظر من چنین نیست. او همان فردی است که همکارانش در حزب حاکم زانو پی-اف را به قتل رساند تا رئیس جمهور شود. به نظر من، موگابه تغییر نکرده است.

ادامه مطلب