مطالب مرتبط با کلید واژه

کمیسیون اروپا


مرکل به اتحاد بیشتر اروپا می اندیشد
کنفرانس مشترک آلمان و شش کشور بالکان غربی

مرکل به اتحاد بیشتر اروپا می اندیشد

در بیانیه نهایی کنفرانس برلین، کشورهای شرکت کننده موظف به تسریع روند اصلاحات در چهار سال آینده شده اند و چالش اصلی آنها همچنان مبارزه با فساد مالی، حمایت از فعالیت آزادانه رسانه ها، تقویت استقلال نظام دادگستری، و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی از طریق بازار آزاد و سرمایه گذاری های خارجی خواهد بود.

ادامه مطلب
آیا سیاست خارجی قاره سبز دگرگون می شود؟
چرخش در مدیریت اتحادیه اروپا

آیا سیاست خارجی قاره سبز دگرگون می شود؟

دکتر عباداله مولایی، پژوهشگر و کارشناس ارشد مسائل اروپا در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی به بررسی انتخابت پارلمانی اروپا و سمت و سوگیری های سیاسی در این میدان پرداخته است.

ادامه مطلب