مطالب مرتبط با کلید واژه

قطعنامه های شورای امنیت


موضوع موشکی را از مذاکرات هسته ای دور نگاهدارید
پافشاری که نه سازنده است و نه نتیجه بخش

موضوع موشکی را از مذاکرات هسته ای دور نگاهدارید

بدون اینکه تصویری از سلاح هسته ای پیش رو باشد یا برنامه های وجود داشته باشد که بتواند سلاح هسته ای تولید کند، این ممنوعیت به طور خودکار نامربوط خواهد بود. بنابراین، پرداختن به موضوع موشک های بالستیک از منظر نقض برنامه اقدام مشترک ژنو ، بیش از هر چیزی به نظر غیر سازنده و بی ثمر خواهد بود.

ادامه مطلب
 حقوق و تکالیف هسته ای خود را بشناسیم
توصیف حقوقی بین المللی مواضع و اظهارات طرف های مذاکره کننده

حقوق و تکالیف هسته ای خود را بشناسیم

یادداشتی از سید حسین سادات میدانی، دکترای حقوق بین الملل دانشگاه تهران و محقق و مدرس حقوق بین الملل برای دیپلماسی ایرانی.

ادامه مطلب