مطالب مرتبط با کلید واژه

ایران و آژانس


نگاهی موشکافانه به گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی
گزارشی که بر مذاکرات تاثیر مثبت دارد

نگاهی موشکافانه به گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی

گزارش همواره روی مذاکرات سیاسی بی‌اثر نبوده است اما سوال اینجاست که چرا نکته‌های مثبت گزارش نباید این‌بار بر روند مذاکرات تاثیر مثبت بگذارد و مذاکرات سیاسی ایران و 1+5 را تسهیل و تسریع کند؟

ادامه مطلب