مطالب مرتبط با کلید واژه " پایگاه نظامی "


عناصر دفاعی بیهوده
پایگاه‌های نظامی آمریکا که فقط پول می بلعند

عناصر دفاعی بیهوده

هنگامی که بحث فعالیت و عملیات این پایگاه‌ها به میان بیاد، این پایگاه‌های خارجی به جای توان عملیات فعال بیشتر به صورت ثابت عمل می‌کنند.

ادامه مطلب