مطالب مرتبط با کلید واژه

کویت


جهانی که جنگ عراق ساخت
جنگی بی دلیل با هزینه های بسیار

جهانی که جنگ عراق ساخت

رابرت هاروی می نویسد: آسیب ناشی از تغییر رژیم در عراق اساسی بود. حداقل 150 هزار عراقی پس از حمله به این کشور تا کنون کشته شده اند و حدود 3 میلیون نفر آواره شده اند. اوضاع امنیتی عراق به مراتب از زمانی که صدام قدرت داشت، بدتر شده و وضعیت اقتصادی هم بهبود نیافته است.

ادامه مطلب
از تقاضای عریقات برای عذرخواهی ایران تا تمایل پوتین به انتخاب ترامپ
ناگفته‌های هفته از زبان دیپلماسی ایرانی:

از تقاضای عریقات برای عذرخواهی ایران تا تمایل پوتین به انتخاب ترامپ

خوشحالی کویتی‌ها از گرانی بنزین، تمایل پوتین به انتخاب ترامپ، تلاش روس‌ها برای تلافی از امریکایی‌ها، کمک مالی قطر به حماس و تقاضای صائب عریقات برای عذرخواهی ایران از عباس از جمله ناگفته‌های این هفته دیپلماسی ایرانی هستند.

ادامه مطلب
از کشف اسلحه در خانه برادرزاده امیر کویت تا نگرانی‌های تازه امنیتی بلژیک
ناگفته‌های هفته از زبان دیپلماسی ایرانی:

از کشف اسلحه در خانه برادرزاده امیر کویت تا نگرانی‌های تازه امنیتی بلژیک

کشف اسلحه در خانه برادرزاده امیر کویت، نگرانی‌ها تازه امنیتی بلژیک،‌ گفت‌وگو بر سر انتخاب فرزند آیت الله سیستانی به جانشینی ایشان و فتوای مفتی عربستان علیه یک سریال تلویزیونی از جمله ناگفته‌های این هفته دیپلماسی ایرانی هستند.

ادامه مطلب