مطالب مرتبط با کلید واژه " انفجار "


ادعای انفجار در فردو
سخن پراکنی اسرائیل از سر گرفته شد

ادعای انفجار در فردو

فردو مرکز فعالیت هسته ای ایران است، چرا که 2 هزار و 700 سانتریفوژ با قابلیت غنی سازی 20 درصدی در آن نصب شده است.

ادامه مطلب