فرار از دیکته‌های صندوق بین‌المللی پول

درسی که یونان به مصر داد

۱۹ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۴:۳۰ کد : ۱۹۴۴۰۵۲ اخبار اصلی اروپا اقتصاد و انرژی خاورمیانه
یونان به مصری‌ها درس بزرگی دارد، مصر‌ی‌ها باید از تجربه آنها استفاده کنند و حتی الامکان در تغییر سیاست‌هایی که بعضی از آنها از سوی صندوق بین‌المللی پول به آنها دیکته شده است، تلاش کنند.
درسی که یونان به مصر داد

دیپلماسی ایرانی: شاید زلزله سیاسی بود که با پیروزی ائتلاف چپ گرای سیریزا از مرزهای یونان تا اروپا را در نوردید، اما این پیروزی یا زلزله سیاسی فقط محدود به اروپا نیست با قضایای ما و تلاش های ما مصری ها نیز ارتباط دارد.

البته موضوع به همین سادگی هم نیست. تغییری که در یونان به وقوع پیوست و جنبه قطعیت به خود گرفت به دلیل سیاست های اقتصادی – اجتماعی اشتباهی بود که دهه ها بر یونان حاکم بود و برای مدت طولانی زندگی سختی را سخت تر از آن چه که الآن در آن به سر می بریم، رقم زد.

به دور از جزئیات و پیچیدگی های اقتصادی، می توان تغییرات یونان را این گونه تفسیر کرد که در پی پیروزی ائتلاف نیروهای چپ جدید و لیبرال های اجتماعی که اعتقاد به لیبرالیسم ریشه ای دارند، که نزد ما مصری ها شبیه به ائتلاف جریان دموکراتیک ملی است اما آن قدرت و جدیت و عملکرد را ندارند، این تحول بزرگ به وقوع پیوست.

سیریزا به این دلیل در انتخابات توانست پیروز شود که غرب این کشور را غرق در دریایی از بدهی ها کرد، و آن را به زیر سلطه و هیمنه سرمایه داری اروپایی آورد. نظام سرمایه داری وحشیانه ای که در قالب سیاست های تشویقی در دولت های قبلی از سوی یونانی ها به اروپایی ها تجویز شد و هزینه آن را فقرا و طبقه متوسط با افزایش قیمت ها و لغو حمایت های مختلف دولتی از کالاها و خدمات و افزایش مالیات ها بدون تطبیق با طبقه بندی های اجتماعی و رده های شغلی آن هم به شکل تصاعدی پرداختند.

 چنین سیاست هایی چیزی جز افزایش فقر و گسترش تعداد بیشتری از افرادی که زیر خط فقر به سر می برند، دستاورد دیگری به دنبال ندارد و باعث می شود در کنار فقرا چالش های اجتماعی نیز گسترش یابند. در حالی که نقش مردم و قشر متوسط در اداره دولت به تدریج کاهش می یابد و در مقابل نقش ثروتمندان و تحکم آنها بر دولت افزایش می یابد و بر ثروتشان نیز روز به روز افزوده می شود.

ملت یونان سال های طولانی طعم سیاست هایی که از سوی ترویکای اروپایی – جامعه جهانی (بانک مرکزی اروپا و هیات مذاکره کننده اروپایی و صندوق بین المللی پول) را چشیده است. برای همین افراد متضرر از این سیاست ها شورش خود را در انتخابات نشان دادند و به ائتلاف سیریزا رای دادند تا آزادی عمل بیشتری داشته باشد و این مساله سبب شد تا رهبر جوان آنها به نام الکسیس سیپراس نخست وزیر دولت مخالف با نظام سرمایه داری وحشیانه مورد نظر غرب شود، و مسئول اداره بحران های وحشتناک کشورش را بر عهده بگیرد.

یونان به ما مصری ها درس بزرگی دارد، ما باید از تجربه آنها استفاده کنیم و حتی الامکان در تغییر سیاست هایی که بعضی از آنها از سوی صندوق بین المللی پول به ما دیکته شده است، تلاش کنیم. صندوق بین المللی پول برای ما تجویز کرده است که از سرمایه داری وحشیانه ای که روز به روز وحشی تر می شود و همچنان هم می خواهد به آن وضعیت ادامه دهد، حمایت کنیم، همان طور که خودش حمایت بی چون و چرایی از آن می کند، غافل از این که این حمایت بی چون و چرا به گسست اجتماعی و خشم مردم منتهی می شود. اگر ما اراده سیاسی برای تغییر داشته باشیم می توانیم اقتصادمان را نجات دهیم، نجات فقط از بیداد ظلم اجتماعی به دست نمی آید باید قبل از آن اقدامی موثر کنیم و به فکر نجات خود باشیم.

 

منبع: الاهرام / تحریریه دیپلماسی ایرانی /11

کلید واژه ها: یونان سرمایه داری مصر


نظر شما :