خطر در کمین مصر

سلفی‌ها سودای تصاحب جایگاه اخوان المسلمین را دارند

۰۸ مهر ۱۳۹۴ | ۱۳:۰۹ کد : ۱۹۵۱۹۳۷ ترجمه برگزیده خاورمیانه
مکرم محمد احمد می‌نویسد: سلفی‌ها معتقدند که به طور طبیعی میراث‌دار جماعت اخوان المسلمین هستند در حالی که ملت مصر با سرنگونی حکومت اخوانی آنها را از محاسبات خود کنار گذاشتند.
سلفی‌ها سودای تصاحب جایگاه اخوان المسلمین را دارند

دیپلماسی ایرانی: موضوع سلفی ها این روزها مساله ای اساسی برای بیشتر مصری ها و کسانی است که به نوعی با انتخابات پارلمانی مصر سر و کار دارند. به خصوص که سلفی ها در تعداد خود و طرفداران خود اغراق می کنند و ارقام اغراق شده ای ارائه می دهند و تلاش می کنند این گونه ترویج کنند که از لحاظ تعداد قدرت سیاسی دارند، آن هم در زمان غیاب حزب ملی و جماعت اخوان المسلمین، تا به این ترتیب بتوانند اکثریت کرسی های پارلمان پیش رو را به دست آورند! آنها معتقدند که به طور طبیعی میراث دار جماعت اخوان المسلمین هستند در حالی که ملت مصر با سرنگونی حکومت اخوانی آنها را از محاسبات خود کنار گذاشتند. سلفی ها گمان می کنند می توانند اسب سیاه خود را در انتخابات پارلمانی پیش رو پیش برانند؛ شاید این اتفاق بیفتد اما به شرطی که مواضع خود را از مواضع اخوان المسلمین جدا کنند! البته حضور آنها در قدرت و مجلس می تواند از مخاطرات حکومت داری کشور بکاهد و از شدت فردگرایی حکومتی کم کند و اعتماد بخشی از جامعه را در حمایت از رئیس جمهور سیسی جلب کند!

علی رغم حملات شدیدی که رهبران سلفی علیه جماعت اخوان المسلمین به راه انداخته اند و علنا هر گونه اتهام و دشنامی را، روا و ناروا، متوجه آنها می کنند، با همه این ها سلفی ها هنوز موفق نشده اند اعتماد مصری ها را جلب کنند. بسیاری از مردم مصر همچنان نسبت به تصویر کلی بر آمده از خلط دین و سیاست شک و شبهه دارند و معتقدند که سلفی ها شاید بسیار خطرناک تر از جماعت اخوان المسلمین از کار در آیند، به ویژه که طناب سری جماعت سلفی به خارج از مرزهای مصر می رسد و این مساله اعتماد مردم مصر را از آنها بیش از پیش کم رنگ تر می کند.

با وجود این که سلفی ها موفق شده اند کنفرانس های متعددی را در بعضی پایتخت ها آن طرف آب ها برگزار کنند و نشان دهند که توانایی گرد آوردن خیل عظیمی از طرفداران خود را دارند، اما تندروی سلفی ها در صدور فتواهای عجیب و غریب و مبالغه بیش از اندازه ای که در آرای خود به خصوص در قضیه زنان می کنند، همچنین بزرگ نمایی که در میزان طرفداران و یاران و حتی دشمنان خود می کنند، به اندازه ای است که شبهات بسیاری را نزد بسیاری از نیروهای جدید جامعه ایجاد می کند. همچنین سرکوبی که بر خود تحمیل می کنند و تلاشی که برای از بین بردن گفت وگو در درون خود و میان خود با نیروهای احزاب مدنی به کار می گیرند، سبب می شود تا بسیاری آنها را جریانی راستگو و صادق ندانند.

سلفی ها حزبی دینی محسوب می شوند که بر اساس قانون اساسی هیچ جایگاهی در حیات سیاسی کشور ندارند. شکی نیست که آسیبی که بیشتر جریان های سیاسی اسلام گرا در نتیجه شکست جماعت اخوان المسلمین دیدند حتی به سلفی ها نیز سرایت کرده است. جایگاه سیاسی سلفی ها در افق سیاسی مصر در حال افول است، و همه نسبت به رسیدن آنها به قدرت و تسلط بر حیات سیاسی مصر هشدار می دهند. در عین حال به نظر می رسد حمله تبلیغاتی ای که برخی جوانان مصر علیه سلفی ها به راه انداخته اند موفق از کار در آمده و توانسته ماهیت آنها را افشا کند و جایگاهشان را تضعیف کند. این مجموعه های جوان ادب گفت وگو را به همگان یاد دادند و شیوه نوینی در سرپیچی و تمرد را به نمایش گذاشتند همان شیوه ای که منجر به سقوط جماعت اخوان المسلمین شد.

 

منبع: الاهرام / تحریریه دیپلماسی ایرانی/11

انتشار اولیه: سه شنبه 24 شهریور 1394 / انتشار مجدد: چهارشنبه 8 مهر 1394

کلید واژه ها: سلفی ها مصر اخوان المسلمين


نظر شما :