تهران فرصت جلب اعتماد کشورهای غیراروپایی را دارد

چشم امید ایران به اتحادیه اوراسیا با وجود تحریم ها

۱۴ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۲:۰۰ کد : ۱۹۸۵۹۷۹ اخبار اصلی آسیا و آفریقا
ایران چگونه می تواند به فکر همکاری با اتحادیه اروپا باشد در حالی که این اتحادیه در برابر تحریم های امریکا سر خم کرده است؟ همه چیز به اعتماد بر می گردد. ایرانی ها الآن درک می کنند که فرصت همکاری با اتحادیه اوراسیا بیش از هر زمانی به وجود آمده است و می خواهند بدون وابستگی به اروپا و امریکا به فکر جلب اعتماد اعضای اتحادیه اوراسیا باشند و فعالیت های خود را در آن جا دنبال کنند.
چشم امید ایران به اتحادیه اوراسیا با وجود تحریم ها

دیپلماسی ایرانی: فرهاد ابراهیموف، کارشناس امور ایران در نشریه «اوراسیا اکسپورت» با عنوان «گام های ایران برای پیوستن به اتحادیه اوراسیا» می نویسد، ایران با وجود تحریم های تحمیل شده علیه آن امیدوار است که در چارچوب همکاری های اقتصادی به اتحادیه اقتصادی اوراسیا بپیوندد. 

در دیداری که در 28 اوت کسینیا ولنیستایا برگزار کرد و در آن تگران سرکسیان، رئیس کمیته اقتصادی اوراسیا و مهدی سنائی سفیر ایران در روسیه حضور داشتند، قرارداد موقت ایجاد منطقه آزاد تجاری میان ایران با اتحادیه اوراسیا به امضا رسید. این قرارداد از 27 اکتبر سال جاری اجرایی می شود و به این ترتیب اتحادیه اوراسیا و ایران وارد سازمان تجاری جدیدی می شوند. 

این در حالی است که ایران تحت فشار تحریم های امریکا و به دنبال آن اروپا قرار دارد.  

ایران افق استراتژیک همکاری با اتحادیه اوراسیا را چگونه می بیند؟ 

ابراهیموف می نویسد: «در ایران معتقدند که روسیه نقش مهم و مسلط را در اتحادیه اقتصادی اوراسیا بازی می کند. اما تصورشان در همکاری ایران با این اتحادیه همچنان ضعیف است برای این که مرزهای مشترک کمی با اتحادیه اوراسیا، فقط با ارمنستان، دارند.»

وی در ادامه می افزاید: «هم زمان، کارشناسان ایرانی می گویند که توجه بسیاری به فعال کردن همکاری ها با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در چارچوب روابط شراکتی می کنند و انتظار دارند که در طولانی مدت بتوانند به این اتحادیه بپیوندند.» 

ابراهیموف همچنین ابراز عقیده می کند: مواضع ایرانی ها نسبت به این اتحادیه مثبت و ایجابی است و بر این اعتقادند که در آینده زمینه مناسبی فراهم شود تا بتوانند با همه اعضای این سازمان همکاری کنند. به ویژه که تعارضی در حقوق اقتصادی این اتحادیه با سیاست های خود نمی بینند. آنها همچنین بر این اعتقادند که اتحادیه اقتصادی اوراسیا باید بیشتر بر کشورهای آسیایی متمرکز باشد نه کشورهای اروپایی.»

وی در پایان می نویسد: «در عین حالی که ایرانی ها به فکر همکاری بیشتر با اتحادیه اوراسیا و عضویت در آن هستند، اروپایی ها نیز بر این اعتقادند که اگر تحریمی متوجه ایران نباشد، تهران متمایل به غرب است نه شرق. اما ایرانی ها در یک دهه اول قرن حاضر به خوبی آزمودند و خیلی خوب به این درک رسیدند که مساله زمان می تواند به طور جدی میان ایران با بخش شرقی اوراسیا فاصله بیندازد. ایران چگونه می تواند به فکر همکاری با اتحادیه اروپا باشد در حالی که این اتحادیه در برابر تحریم های امریکا سر خم کرده است؟ همه چیز به اعتماد بر می گردد. ایرانی ها الآن درک می کنند که فرصت همکاری با اتحادیه اوراسیا بیش از هر زمانی به وجود آمده است و می خواهند بدون وابستگی به اروپا و امریکا به فکر جلب اعتماد اعضای اتحادیه اوراسیا باشند و فعالیت های خود را در آن جا دنبال کنند.»

منبع: راشا تودی / تحریریه دیپلماسی ایرانی/11

کلید واژه ها: اتحادیه اوراسیاایران و روسیهایران و ارمنستانایران و اتحادیه اوراسیا


( ۹ )

نظر شما :

احسان ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۱:۰۴
چشم امید ایران باید به همت جوانانش باشد نه اروپا اوراسیا یاهر چیز دیگری کشورمان بزرگترین مشکلش عدم اعتماد به نفس دولتمردان است و فرهنگ اشرافیتی که خود را دانای کل می داند برای پیشرفت الگوی لیبرال را تنها درمان و مفر ترسیم نموده است و با لغت بازار آزاد اقتصاد را رها نموده تا به عبارتی خود راه گشایی کند آنهم بدون هیچ زیر ساخت و نظارتی حال آنکه تمام ممالکی که اکنون در قله های پیشرفت قرار دارند در بدو کار سیاست درهای بسته را اعمال کرده اند و زیر ساخت های قوی نظارتی را ایجاد نموده اند و ریشه های مستحکمی از خود باوری در فرهنگ عمومی خود پایه ریزی کرده اند کشورمان بیش از هر چیز به جراحی عمومی فرهنگ فکری نیاز دارد در مملکتی که در آن دولت مردانش پیشرفت را در گرو سرمایه گذاری خارجی تعریف کنندوبدون توجه به ظرفیتهای داخلی حیران بستن قراردادهای رنگارنگ باشند و وقت و اقتصاد و مدیریت کشور را در مسلخ منافع جناحی و بازی های سیاسی و پیمان های تحقیر کننده خارجی به هدر بدهند ونماد صنعت داخلی بشود محصولات خودرو سازان که اعتماد عمومی به محصولات داخلی را به یغما برده انتظار پیشرفت داشتن بیهوده است لطفا پیش از هر چیز به جوانان خودمان اعتماد کنیم و به امید امضای تضمین آور این و آن نباشیم