معرفی کتاب

پس از پایان تاریخ

۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۸:۰۰ کد : ۲۰۱۱۲۷۰ اخبار اصلی کتابخانه
نویسنده: فرانسیس فوکایاما / برگردان: شرکت سهامی انتشار
پس از پایان تاریخ

نام کتاب: پس از پایان تاریخ
نویسنده: فرانسیس فوکایاما
برگردان: مجتبی امیری وحید
ناشر: شرکت سهامی انتشار

«پس از پایان تاریخ» اثری از فرانسیس فوکایاما است که آن را در سال 2021 پدید آورد. فویاما با نظریه پایان تاریخ پرآوازه شد و امروز پژوهشگری پرکار و اندیشمندی تاثیرگذار در حوزه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و رویدادهای جهانی است.
پس از پایان تاریخ، فشرده ای از باورها، ارزیابی ها و داوری های فوکایاما در حوزه های گوناگون پژوهشی اوست که در قالب گفت وگو و به گونه ای بایسته و شایسته بیان شده است. هر پژوهشگر تازه کار یا کارآزموده ناگزیر به خواندن آن است، از آن روی که افزون بر شناخت ژرف اندیشه های نویسنده و مسائل روز جانی و آمریکا، بی گمان با زمینه های تازه و مهم پژوهشی نیز آشنا خواهد شد. 
 

کلید واژه ها: پس از پایان تاریخ فرانسیس فوکایاما


( ۷ )

نظر شما :