دایره المعارف بزرگ اسلامی تحت عنوان اسلامیکا جهانی شد

۲۰ مهر ۱۳۸۷ | ۱۷:۴۴ کد : ۲۸۹۱ اروپا
نخستین مجلد دایره المعارف تخصصی Encyclopædia Islamica که در اصل نسخة انگلیسی دایره المعارف بزرگ اسلامی - با سرویراستاری کاظم موسوی بجنوردی - است، در نیمة ماه جولای سال 2008 میلادی توسط انتشارات بریل هلند منتشر شد.
دایره المعارف بزرگ اسلامی تحت عنوان اسلامیکا جهانی شد

نخستین مجلد دایره المعارف تخصصی Encyclopædia Islamica که در اصل نسخة انگلیسی دایره المعارف بزرگ اسلامی - با سرویراستاری کاظم موسوی بجنوردی - است، در نیمة ماه جولای سال 2008 میلادی توسط انتشارات بریل هلند منتشر شد.

 

این مجلد مشتمل بر حدود 215 مقاله (‘Abā - Abū Hanīfa) است که در هزار صفحة دوستونی به ضمیمه مقدمه، نمایه ها و فهرست های مربوطه تنظیم شده اند.

 

سرویراستار اسلامیکا شرق شناس شهیر پروفسور ویلفرد مادلونگ است و پژوهشگرانی چون کلیفورد بازورث، هرمان لندلت، فرهاد دفتری، سید صادق سجادی، احمد پاکتچی، رضا شاه کاظمی و نیز گروهی از ویراستاران، مترجمان و پژوهشگران جوانتر وی را در انجام این کار یاری می رسانند.

 

ترجمه و تدوین آن از سال 1382/2003 به دنبال مذاکرات توافق و قراردادی میان مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی و مؤسسۀ مطالعات اسماعیلی لندن آغاز شد. تدوین و انتشار این اثر توسط دو مؤسسۀ پژوهشی مذکور، مسبوق به اسباب و انگیزه هایی است. از آن جمله باید گفت تا این زمان یگانه دانشنامۀ مهم و معتبر اسلامی به زبانی بین المللی، دانشنامۀ اسلام (Encyclopaedia Of Islam) چاپ لیدن بود که بيشتر آن توسط دانشمندانِ اسلام‌شناس غربی نوشته شده است و اکنون ویرایش سوم آن در دست تدوین است.

 

دایرة المعارف بزرگ اسلامی که انتشار آن از سال 1367/1989 در تهران آغاز شده و تاکنون 15 مجلد از آن بیرون آمده است، به عنوان اثری معتبر و محققانه که پهنه ای وسیع از وجوه مختلف تاریخ و فرهنگ قلمرو اسلام را منعکس می کند، میان اهل تحقیق و دانشمندان اسلام شناس در شرق و غرب، مورد قبول واقع شده و اکنون از مراجع معتبر به شمار می‌رود.

 

این دایره المعارف دومین دانشنامه تخصصی دانشگاهی اسلامی در طول تاریخ مطالعات اسلامی جهان است و البته رویکردهای متفاوتی از همتای اروپایی خود اتخاذ کرده است؛ رویکردهایی که عمدتا ریشه در بافت فرهنگی و نگاهی از درون جهان اسلام دارند.

 


( ۱ )

نظر شما :