نقد ديدگاه‌هاى بازارگرا در تبيين دلا‌يل بحران بزرگ مالى؛

بازخوانى اتريشى يک پرونده آمريکايى!

۲۹ دی ۱۳۸۷ | ۱۹:۲۲ کد : ۳۷۲۸ اخبار اصلی
یادداشت محمد رضا معینی پژوهشگر اقتصاد سیاسی دانشگاه ماساچوست نیویورک در روزنامه اعتماد ملی درباره بحران مالی امریکا.
بازخوانى اتريشى يک پرونده آمريکايى!
بحران مالى آمريکا همچنان از اصلى‌ترين مباحثى است که در ميان صاحب‌نظران اقتصادى دست به دست مى‌شود. در ايران نيز تحليلگران اقتصادى هر يک از منظرى به ارزيابى سقوط شاخصها در اقتصاد ايالا‌ت متحده پرداخته‌اند. در اين ميان اما هرازگاهى کار به نزاع فکرى مى‌کشد يا از سوى ديگر صاحب‌نظران اقتصادى از تجربياتى سخن مى‌گويند که به‌واسطه شکل‌گيرى بحران در اقتصاد آمريکا بايد به گوشواره‌اى براى اقتصاد ايران تبديل شود. در اين جريان نياز به بازخوانى مفاهيمى چون سرمايه‌دارى، اقتصاد بازار يا تئورى‌هاى ليبراليستى به وضوح احساس مى‌شود و مى‌توان گفت که بحران اقتصاد آمريکايى اين مجال را ايجاد کرده است تا بينديشيم <بازارپرستى> تنها يک ايده در ظرف اقتصاد است نه تمام وجود و ماهيت اتفاقى به نام اقتصاد.

مقاله زير نيز در همين راستا نگاشته شده و پاسخى است براى استاد بزرگوار موسى غنى‌نژاد که چندى پيش در مقاله‌اى با انگاره‌هاى اتريشى سقوط بخش اعتبارى ايالا‌ت متحده آمريکا را تحليل


نظر شما :