سرخط اخبار - آرشیو

کابوس های پاکستانی

مقاله اى از دنیس راس رئیس سابق بخش برنامه ریزی سیاسی وزارت خارجه دولت بوش و نماينده دولت کلینتون در خاورمیانه

ادامه مطلب