سرخط اخبار - آرشیو

توافق هسته ای ژنو و نقش منطقه ای ایران

متن سخنرانی دکتر کیهان برزگر مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در همایش انجمن علوم سیاسی با عنوان "جایگاه منطقه ای و بین المللی ایران پس از گفتگوهای هسته ای ژنو" مورخ 28 بهمن 1392 در خانه اندیشمندان علوم انسانی.

ادامه مطلب