سرخط اخبار - آرشیو

خوشرو : اصرار آمریکایی‌ها بر مواضع‌شان مذاکرات را دچار التهاب می‌کند

خوشرو : اصرار آمریکایی‌ها بر مواضع‌شان مذاکرات را دچار التهاب می‌کند

معاون وزیر خارجه پیشین ایران گفت: اگر آمریکایی ها دچار خام اندیشی شوند و فکر کنند مذاکرات و مقطع فعلی جای فشار آوردن به ایران است و روی مواضع شان پافشاری کنند فرآیند مذاکرات هسته ای را با التهاب مواجه می کنند.

ادامه مطلب